E-leg och certifikat

Välkommen till Sopra Sterias beställningstjänst för elektroniska legitimationer

TeleComputing har tagit över produkten och vi hänvisar alla förfrågningar till TeleComputing:

Telefon växel: +46 (0)855 610 920
E-Mail:
info@telecomputing.se

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som används för identifiering över Internet. Tack vare e-legitimationen kan privatpersoner, myndigheter och företag legitimera sig på ett säkert sätt över Internet.

E-legitimationer beställs via en e-blankett och originalet skrivs under av firmatecknaren och postas till Sopra Steria.

Mer information om elektroniska legitimationer.