Sverige

Välkomna på användarträff för Kulturkartan

Kulturkartan - tjänsten för att boka kulturevenemang

Nu är det dags för en ny användarträff och denna gången kör vi en träff för våra befintliga användare. Syftet med mötet är att bidra till kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges kommuner och tillsammans identifiera hur tjänsten skulle kunna generera ännu mer värde för er. Vi vill också diskutera hur vi tillsammans kan leva upp till barns rätt till kultur i enlighet med barnkonventionen.

Tid: 13.00-16.30
Datum: 5 november
Plats: Digitalt via Teams

Denna användarträff har redan ägt rum. Här kan du läsa mer om Kulturkartan som tjänst.