Sverige

Välkommen till vår första användarträff för Kulturkartan

– Kulturkartan, en tjänst för att boka kulturevenemang

OBS: Detta är ett digital möte

Kulturkartan hjälper kommuner att få en rättvis, enkel och kostnadseffektiv lösning och ger alla förskolor och skolor samma förutsättningar att boka in sig på kulturevenemang samt minskar administrationen för alla inblandade parter.

På denna användarträff vill vi samla de kommuner som använder Kulturkartan idag men även er potentiellt nya användare! Befintliga användare kommer att berätta om hur, vad och varför denna tjänst finns på plats hos dem. Vi på Sopra Steria kommer prata om på vilket sätt Kulturkartan bidrar till ökat samarbete mellan Sveriges kommuner samt diskutera framtida möjligheter för tjänsten. Självklart kommer vi även att demonstrera tjänsten.

På grund av de rådande omständigheterna har fler och fler företag infört restriktioner mot tjänsteresor och fysiskt möten och vi har därför bestämt att vi kommer genomföra årets Användarträff för Kulturkartan helt digitalt.

Vi kommer att skapa de digitala förutsättningarna för detta och skicka ut tips och länk för att koppla upp sig inför mötet som alla kan läsa igenom så att det kan bli ett så effektivt och smidigt möte som möjligt. Det kommer även att finnas ett telefonnummer att ringa om man behöver support för att komma igång, mer information om detta skickas ut närmare.

Tid: 13:00-16:00
Datum: 21 april
Plats: Microsoft Teams

Vi ser fram emot att spendera denna eftermiddag online med dig!

Anmäl dig här 

Agenda 

13:00  Sopra Steria hälsar välkomna och inleder med praktisk information om hur vi genomför ett digitalt möte och gruppdiskussion på bästa sätt.

13:15 Beskrivning av Kulturkartan som tjänst - Malmö Stad berättar

13:45 Uppsala Kommun tillsammans med vår Ted Parnefors berättar kort om deras nya funktioner

14:00 Digital fikapaus

14:15 Sopra Steria beskriver konceptet och demonstrerar tjänsten

14:45 Gruppdiskussion: Framtida utveckling av Kulturkartan samt hur ska vi få med fler kommuner på tåget?
Varje deltagare ansluter till det möte de blivit inbjudna till parallellt med huvudmötet

15:15 Bensträckare, kaffepåfyllning osv.

15:30 Summering av gruppdiskussion

16:00 Avslutande frågor och svar

 

 

Malmö Stad

Malmö Stad kommer att öppna användarforumet genom att berätta om och beskriva Kulturkartan som tjänst. De kommer berätta sin historia om varför och hur Kulturkartan tagits fram och hur den hjälpt dem i deras vardag. 

Uppsala komun

Uppsala kommun 

Uppsala Kommun berättar kort om vilka nya funktioner de valt att utveckla och hur det har varit till nytta för dem. 

Kulturkartan malmökomun