Handel och service

Digitala tjänster förändrar konsumenternas vanor och förvränger pris och lönsamhetsbild. Internet ger ökad konsumentmakt, som toppar konkurrensen för både handelsbranschen och tjänsteleverantörer.

Utmaningar och nya möjligheter

Det finns en betydande variation i lönsamhet och tillväxt i handel och service. Orsakerna är väldigt varierande. Handelsföretag möter starkare konkurrens vertikalt från både egen och andra branscher. Den horisontella konkurrensen ökar av att tillverkare etablerar egna butiker och återförsäljarer tar kontroll på grossistnivå.

Näthandeln pressar prismarginalerna och personer med fysiska butiker upplever alltmer att de blir använda som provrum – varorna beställer kunden sedan på nätet till ett lägre pris. Tjänsteleverantörer upplever att Internet öppnar upp för en betydlig grad av öppenhet och ökad kundmakt.      

De som arbetar strategiskt med kostnadseffektiv verksamhet, prisstrategi och/eller koncept och position är de som ser till att lyckas bäst över tid.

Vi kan hjälpa till

I mer än 40 år har Sopra Steria stöttat verksamheter i Europa med att bemöta utmaningar med förändrade konsumtionsvanor, fragmenterad industri och kostnadsoptimering i en värld av accelererande teknisk utveckling.

Några av våra kunder

Sopra Steria har stöttat välkända handelskedjor som Marks & Spencer och Tesco. I UK arbetar vi nära hotell- och restaurantkedjan Whitbread. Vi har hjälpt Mitchells & Butlers – en av de största kedjorna med pubar, barer och restauranger – med omfattande ny dataarkitektur och data transformation.

I Skandinavien arbetar vi med:

  • NorgesGruppen
  • Coop
  • Rema 1000
  • Løvenskiold handel

Har du några frågor?

Morten Queseth

Morten Queseth

Business Development Director Private Sector, Scandinavia
Tlf: +47 997 35 210
E-post: morten.queseth@soprasteria.com