Nationell säkerhet

Skandinavien är rika länder, strategiskt belägna och med stora naturresurser. Vi är ett attraktivt mål för attacker som terrorism, spionage eller IT-relaterad brottslighet.

Hoten är inte någon nyhet, men modern teknik och illegal tillgång till information möjliggör hotåtgärder på en annan nivå än tidigare. Aldrig tidigare har säkerheten för vår teknik varit viktigare.

Samtidigt är våra gränser öppna mot Europa och myndigheter kämpar för att följa förändrad lagstiftning, lagkrav och stora EU-program som Schengenavtalen och gränsövervakningssystemet EUROSUR. Samtidigt som de försöker att optimera kostnader och resurser.

Vi kan hjälpa till

Sopra Steria har levererat IT-relaterade tjänster till organisationer för civil säkerhet i 35 år. Våra team av dedikerade experter är verksamma i 16 länder och levererar resultat för kunder i olika säkerhetssektorer som polis, räddningstjänst, gränskontroll, befolkningsregister, kriminella och internationell civil säkerhet.

I Skandinavien ligger huvudkontoret för Sopra Sterias biometrilösningar i Oslo. Dessa levererar lösningar för säker identifiering och kontroll till 27 olika länder i världen, inklusive Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Norge. 

Några av våra kunder

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Kripos
 • Polismyndigheten
 • Politidirektoratet
 • Tollvesenet
 • Utenriksdepartementet
 • Kriminalomsorgen
 • Utlendingsdirektoratet
 • Justis- og politidepartementet
 • Domstoladministrasjonen
 • Politiets data- og materielltjenester
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet