Välj ditt land

Roaring för D365 Business Central

Ta smartare beslut, skapa smidigare processer och säkerställ compliance-efterlevnad med uppdaterad data från tillförlitliga källor direkt i Business Central. Tillsammans med vår partner Roaring har vi tagit fram en lösning som gör ditt arbete i Business Central mycket effektivare.

Vi vet att många som har Dynamics 365 Business Central idag lägger mycket tid på att manuellt skapa och uppdatera adressuppgifter och annan grundläggande information på kunder och leverantörer. Det inte heller ovanligt att affärsdokument ibland skickas till fel adresser, eller att man råkar ut för andra missöden på grund av att det ligger felaktiga uppgifter i kund- och leverantörsregistret. Det här vill vi såklart åtgärda.  

Vår första lösning som vi har utvecklat tillsammans med Roaring är därför en applikation till Dynamics 365 Business Central som automatiskt hämtar företagsinformation på kund och leverantör.

Vad innebär applikationen?

Applikationen som vi har tagit fram för D365 Business Central förenklar och snabbar upp uppdateringen av kund- och leverantörsuppgifter med aktuella uppgifter direkt från Roarings företagsuppgiftstjänst. Allt sker genom en enkel knapptryckning.

På så sätt säkerställer du att de kunder eller leverantörer som du lägger upp i systemet får aktuella uppgifter från start, samt att de hålls uppdaterade med rätt uppgifter över tid.

Applikationen är en extension i Business Central och är konfigurerbar så att du själv kan bestämma vilka objekt och datafält du vill uppdatera. De flesta data som tillhandahålls av Roaring i API:et Företagsinformation kommer att vara tillgängliga i applikationen till att börja med. Lösningen förutsätter en prenumeration på Roaring, men självklart kan vi hjälpa till med detta.

Den här lösningen är den första av de som vi just nu utvecklar. Framtida funktioner inkluderar att kunna skapa en kund och/eller leverantör automatiskt genom företagssökning, automatiserade bulkuppdateringar av företagsinformation och att kunna se företags kreditrating, för att nämna några.

Vilka är Roaring?

Roaring har gedigen erfarenhet från risk- och informationsbranschen och är väl införstådda med vilka tekniska och juridiska utmaningar som finns. Deras utvecklade API:er och andra tjänster möjliggör automatisering av de mest komplexa kundprocesser. Här kan du läsa mer om Roaring.

Intresserad av att veta mer?
Christer Söderholm
Business Owner: Business Applications