Analys & Insikt

Förmågan att analysera stora mängder data blir allt mer avgörande för en organisations framgång.

Att kunna analysera sin data bidrar till att man får nya insikter och bättre underlag att fatta beslut på, men det möjliggör även till att man får återkoppling i realtid. Trots detta så visar verkligheten på att många data- och analyseringsprojekt inte kommer särskilt långt. Varför då?

Vi tror att det beror på dessa tre huvudutmaningar. Att veta hur man ska:

  • Leverera integrerad, tillgänglig, aktuell och korrekt data på ett enkelt sätt som är lätt att ta till sig.

  • Påvisa värdet som företaget vinner på att använda data för att förutse förändringar på marknaden.

  • Designa lösningar som kan bli industrialiserade och rullas ut i hela organisationen och dess ekosystem av partners.

Våra experter inom dataanalys, programmering, databas och visualisering av data hjälper er att komma över dessa utmaningar. Vi hjälper er att skapa en datadriven kultur och infrastruktur där ni kan agera proaktivt och omvandla data till insikter och beslutsunderlag. Vi hjälper er att ta rätt beslut utifrån rätt data.

Följ vår blogg Sopra Steria Sweden Analytics där våra dataanalytiker delar med sig av sina kunskaper!

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt
Business Owner: Data & Analytics

Video: Värdet med AI

Blogg: When AI goes Peltarion

Blogg: Konsten att analysera textdata – Sentiment analys