Välj ditt land

Komplett partner inom Data & Analytics

Vår passion ligger i att få samhälle, företag, organisationer och människor att lyckas både utvinna och skapa ett värde genom data och analys. Det gör vi via tre fokusområden.

Data Engineering

Data Engineering handlar primärt om att strukturera och tillgängliggöra data genom att utveckla kvalitetssäkrade data- och analysplattformar samt att visualisera relevant information via BI-verktyg till rätt individer. Det skapar rätt förutsättningar till data- och analysdrivna beslut.

Läs mer om Data Engineering

Advanced Analytics

Inom Advanced Analytics hjälper vi våra kunder att bli ännu mer analysdrivna genom avancerade analyslösningar. En kompletterande förmåga till ”klassisk BI”, där prediktiva modeller utvecklas, implementeras och optimeras.

Läs mer om Advanced Analytics

Data Strategy

Vi hjälper våra kunder att ta ett helhetsgrepp för framtiden, men säkerställer värde i närtid. Vi utvecklar och implementerar strategier där data och analys är det centrala. För att lyckas realisera hållbart värde, krävs en flexibelt hållbar plan, data och analysförmåga, teknik, samt att de förändringar som de tekniska lösningarna innebär hanteras parallellt i verksamheten.

Läs mer om Data Strategy 

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt
Business Owner: Data & Analytics