IT-ARKITEKTUR MED HELHETSPERSPEKTIV

De flesta större organisationer och företag har olika IT-system som ska fungera parallellt och integrerat med varandra.

För att få detta att fungera effektivt krävs ett helhetsgrepp på strukturen och arkitekturen. Sopra Steria har lång erfarenhet inom IT-arkitektur där vi bland annat identifierar och klarlägger hur komplexa system bäst drar nytta av varandra och ser till att de interagerar på bästa möjliga sätt.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Säljchef