Välj ditt land
Bild kunde inte laddas in

Vi hjälper våra kunder genom innovationsresans olika faser.

Vi hjälper våra kunder genom innovationsresans olika faser.

Digital innovation

Visste du att genom digital innovation kan du optimera processer, skapa affärsnytta, och inte minst – minska ditt företags klimatpåverkan? Genom att bryta det cykliska tänket och utmana företagets lagda planer hjälper vi ditt företag att utvecklas i rätt riktning. För som du vet är innovationstakten otroligt hög världen över och de som är först med att ifrågasätta status quo tillhör oftast vinnarna.

Den digitala innovationen och dess snabba tekniska utveckling har lett till stora beteendeförändringar hos oss som konsumenter, medborgare och användare. Vi ställer större krav på omvärlden och förväntar oss att allt ska vara bättre, snabbare och enklare. Att alla tjänster ska levereras direkt, personligt och bekvämt. Nya och kommande generationer ställer ännu större krav. Hur lever din verksamhet upp till den förväntan idag och hur förbereder ni er för morgondagen?

Inkrementell eller disruptiv innovation?

Ibland delas innovation upp i två olika fack; inkrementell innovation och disruptiv innovation. Den inkrementella innovationen är snarast att jämföra med vidareutveckling, medan den disruptiva innovationen förändrar marknaden helt. Att tänka inkrementellt är ofta enkelt och problemfritt. Men det är också vanligt att man bygger på sig värden som snabbt blir omoderna och värdelösa. Jämför DVD-mediets vidareutveckling till BlueRay, en teknik som skapade stora licenspengar till sina upphovsmän, men som blev omodern över en natt när disruptiva lösningar, som betaltjänster för strömmad video, tog över. 

Vilken väg ska du gå?

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och innovationstakten är hög. Att digital innovation är något som ligger högt på företags agendor är därmed inte så anmärkningsvärt. Däremot är det inte lika många som har tagit steget fullt ut och faktiskt arbetar med digital innovation. Kanske behöver man bara en samarbetspartner som kickar igång en och som finns med under resans gång?

Vi hjälper våra kunder genom innovationsresans olika faser, från inspiration, idéutveckling, prototypbyggande, testning till fullskalig utrullning. Våra metoder och processer för innovation passar lika bra för stora som små företag.

Snabba fördelar med Sopra Steria som digital innovationspartner

  • Du får en extern partner i ditt digitala innovationsarbete, en som inte hämmas av någon intern ”ryggsäck”.

  • Du får hjälp att skapa en intern innovationsprocess, vi kan stötta med allt från projektledningskompetens till metodstöd.

  • Inspiration från hela världen. Genom Sopra Steria har du tillgång till en enorm global erfarenhetsbank med spännande innovationscase.

  • Trendkoll. Hur ser utvecklingen ut just nu? Vilka trender från andra branscher kommer snart till din? Inom Sopra Sterias internationella DigiLab-grupp spanas det ständigt efter nya  trender och teknologier.

  • Genomförandekraft. Sopra Steria har musklerna som krävs för att snabbt ta fram prototyper och skapa fungerande, testade driftsatta lösningar.