Sverige

AI-drivna prognoser i Business Central

Nu kan du som använder Microsoft Dynamics 365 Business Central dra nytta av kraften med AI och Machine Learning för att förbättra dina befintliga prognoser. Genom att använda förberedda AI-modeller, som vi skräddarsyr för just din verksamhet, kan du enkelt komma igång med Best Practice-metoder för ett smidigt prognosarbete.

Trots teknikens framsteg sitter många idag och arbetar med prognoser i olika Excel-filer. Kanske sitter just du med detta och lägger tid på att manuellt följa upp mot Business Central? Det är också vanligt att företagets prognoser görs på olika sätt beroende på vem som gör dem och att man saknar möjligheten att kunna göra prognoser på en detaljerad nivå.

Genom att automatisera prognosarbetet undviker du manuellt arbete och effektiviteten ökar. Dessutom kan du se resultatet direkt i Business Central.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

Intresserad av att veta mer?
Daniel Lyngman