Välj ditt land

Karin Rolander

Projektledare

- Jag tror att framgångsrika projekt börjar och slutar med människor, god självinsikt och passion för det man gör.

Efter att ha jobbat länge inom samma bransch ville jag lära mig nytt, utmanas och utvecklas. Att vara projektledare på Sopra Steria innebär just det. I mina uppdrag får jag möjlighet att jobba i olika branscher, företagskulturer med specifika behov som göra att inget uppdrag blir det andra likt. Jag får träffa mängder med människor som alla har något att lära mig på ett eller annat sätt. 

Det bästa med Sopra Steria är att man aktivt har valt att ha en sund företagskultur, värnar som sina medarbetare och att kollegor verkligen stöttar varandra med kompetens och erfarenheter. Jag är aldrig ensam, jag är en del av teamet.

Kompetens

Business Analysis

Teknisk projektledning

Scrum

PPS

GDPR

Jag har utvecklats enormt på Sopra Steria