Välj ditt land

GÖTEBORG ENERGI FICK FULL KOLL PÅ INTEGRATIONERNA

Plattform för integration av it-system gav struktur och ökad trygghet i den dagliga driften.

På Göteborg Energi hade verksamhetens olika it-system blivit så många och komplexa att det blivit svårt att få dem att fungera ihop. Systemen hanterade allt ifrån ekonomi och fakturering till kundregister och energimätning, och ansvaret för de olika delarna var utspritt på olika enheter utan samordning. När problem uppstod löstes de ad hoc och föregicks sällan av övergripande konsekvensanalyser.

Sopra Steria fick i uppdrag att skapa en modell för hur organisering och förvaltning av systemintegrationer skulle gå till och valde en lösning i form av ett ICC (Integration Competency Center). Integrationsplattformen Oracle SOA Suite implementerades och utöver detta infördes miljöer för utveckling, test och produktion samt förbättrade rutiner som effektiviserade den dagliga driften.

På Göteborg Energi skapades en funktion med uttalat ansvar för att underhålla, övervaka och vidareutveckla plattformar och it-system. På det sättet centraliserades arbetet, något som samlade kunskap och ökade kvalitet.

Den nya modellen och nya processer har inneburit att integrationsarbetet bedrivs på ett mycket mer strukturerat och proaktivt sätt på Göteborg Energi. De olika enheterna vet nu också var de ska vända sig för att få hjälp med integrationsfrågor. Ytterligare en fördel är att integrationerna har blivit mycket mindre sårbara tack vare att ordentlig övervakning har införts.

System och produkter

ICCOracle SOA Suite

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi samt data- och telekommunikation.