Intervention Centre vid Oslo Universitetssjukhus vinner prestigefyllt internationellt innovationspris

06 mars 2017
Oslo Universitetssjukhus och Sopra SteriaPRISVINNARE. Oslo Universitetssjukhus och Sopra Steria, med Björn Edwin, Andre Amundsen, Henrik Brun, Ole Jakob Elle, Rahul Kumar, Kingsley Dankwah, Rafael Palomar, Christopher Tannum, Inge Henriksen, Gunnar Mörne och John Berland, som glädjer sig över att ha vunnit det prestigefyllda priset Microsoft Health Innovation Award. Jörn Skaaraas var frånvarande när bilden togs.

Intervention Centre vid Oslo Universitetssjukhus och Sopra Steria har tilldelats den globala utmärkelsen Microsoft Health Innovation Award, för arbetet med att föra in Microsoft HoloLens teknik i operationssalar.

Priset delades ut i Orlando, USA, i samband med HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), som är en av världens största konferenser inom hälsa och teknik. Priset går till hälsoaktörer som med hjälp av Microsofts teknik lyckats förbättra vardagen för patienter och personal inom hälsosektorn, och som lyckas främja effektivisering och innovation.

Oslo Universitetsssjukhus och Sopra Steria har med hjälp av Microsoft HoloLens skapat en ”mixed reality”-miljö kopplat till operationer av levercancerpatienter och barn med hjärtfel. Applikationen visualiserar existerande 3D-modeller av kroppsorgan, vilket gör det enklare för kirurger att planera operationer.


Kirurger imponerade

Bjørn Edwin vid Oslo Universitetssjukhus har möjligtvis utfört fler titthålsoperationer i levern än någon annan kirurg i världen. Han är mycket imponerad över det som han har sett hittills i HoloLens-forskningsprojektet med Sopra Steria.

”Detta är en dröm som jag burit på länge. Det kan vara väldigt svårt att studera 2D-bilder på en operationsskärm, så vi har under flera år utvecklat en virtuell 3D-model av levern, med vener och cancertumörer för att kunna planera kirurgiska ingrepp. Nu när vi fått tillgång till hologramteknik för att göra en 3D-modell kan vi lättare orientera oss inför en planerad operation. Det kan leda till att vi klarar av att spara mer av levern, vilket kan öka patientens förmåga att bli opererad flera gånger,” säger Edwin.

Ole Jakob Elle, som är ansvarig för teknologisk forskning vid Intervention Centre vid Oslo Universitetssjukhus, berättar att de använt virtualisering som en del av kirurgisk planering och navigering sedan 2004.

”Applikationen fungerar redan bra och det är enkelt att navigera runt i 3D-hologrammet av levern. Flera kliniker har sett lösningen och imponerats. Appen ger en bra bild av var tumören sitter och var venerna går. Det ger kirurgen en större trygghet när de bestämmer hur de ska fortskrida,” säger Elle.


Driver på hälsosektorns modernisering

Kjell Rusti är ansvarig för Sopra Steria i Skandinavien och han ser stora möjligheter med HoloLens-tekniken.

”Detta är en mycket spännande teknik som troligen kommer att bli en viktig del av mångas liv framöver, både professionellt och privat. Ny teknik och digitaliseringen utgör de största pådrivarna när det gäller hälsosektorns modernisering. Vi är mycket stolta över det arbete som vi har gjort tillsammans med Intervention Centre,” säger han.

Laura Wallace, vice president för området Health & Life Sciences på Microsoft lyfter fram hur smart teknik kan hjälpa hälsosektorn att möta stora utmaningar och förändringar framöver.

”Det handlar om att dela och förstå information på ett sätt som gör organisationer, samhället och individer bättre förberedda. Årets mottagare av Microsoft Health Innovation Award använder utrustning, plattformar och molntjänster från Microsoft för att nå en ökad patientmedverkan och en bättre koordinering av hälsotjänster,” säger Wallace.


Nominerade från hela världen

Inför utdelningen av årets pris fick Microsoft nomineringar från aktörer inom hälsosektorn runt om i världen. En erkänd jury valde ut vinnarna utifrån hur mycket deras innovationsprojekt resulterat i banbrytande resultat som kunnat driva på digitaliseringen av hälsosektorn och skapat värde för fler människor. Vinnarna presenteras här: http://www.microsoft.com/healthinnovationawards samt på Microsofts hälsoblogg: https://enterprise.microsoft.com/en-us/industries/health/?post_type=articles.


Om Oslo Universitetssjukhus

Oslo Universitetssjukhus är ett lokalsjukhus för delar av befolkningen i Oslo, akutsjukhus för stora delar av Osloområdet, och även regionalt sjukhus med nationella uppdrag inom vissa områden. Det är landets största sjukhus med över 20 000 medarbetare och en budget på 22 miljarder norska kronor. Oslo Universitetssjukhus står för en stor del av den medicinska forskningen i landet och utbildningen av hälsopersonal i Norge.


Om Sopra Steria

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer inom digitalisering. Företaget erbjuder strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift.

Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien med att ta ett digitalt ledarskap inom sin bransch. Företaget har 38 000 medarbetare i 20 länder och hade en omsättning på 34 miljarder svenska kronor under 2015.

I Skandinavien arbetar 1300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,8 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.soprasteria.se

Presskontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Marknads- och kommunikationsdirektör, Skandinavien
Tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com