Sopra Steria Group blir en del av Google Clouds partnerprogram

24 mars 2017
Kjell Rusti

Genom Google Clouds partnerprogram får vi tillgång till teknik och expertis som stärker vår kompetens som digital transformationspartner, säger Kjell Rusti, CEO för Sopra Steria i Skandinavien.


Sopra Steria blir nu en del av partnerprogrammet för Google Cloud och kommer använda Googles molninfrastruktur i komplexa digitaliseringsprojekt.

Avtalet innebär att Sopra Steria kommer använda delar av Google Cloud Platform i kunders innovationsprojekt. Plattformen är densamma som Google använder internt för sin egen globala infrastruktur. Den är speciellt lämpad i projekt som kräver robust infrastruktur och där omfattande beräkningar behöver göras, exempelvis när det gäller områden som Artificiell Intelligens och Big Data.

– Samarbetet med Google innebär att vi stärker vår förmåga att genomföra stora komplexa innovationsprojekt. Vi jobbar med några av de största organisationerna på marknaden och med Google får vi tillgång till teknik och expertis som stärker vår roll som digital transformationspartner, säger Kjell Rusti, CEO för Sopra Steria i Skandinavien.

Google och Sopra Steria kommer framöver att utbyta erfarenheter kring transformationsprojekt och även samarbeta kring utvalda projekt. Som en del av avtalet kommer Sopra Steria också säkerställa att företagets experter är uppdaterade och certifierade på Google Cloud Platform.

Sopra Steria erbjuder också sedan tidigare molntjänster från de andra stora aktörerna på marknaden: Amazon Web Services och Microsoft Azure. Företaget har också samarbeten med lokala molntjänsteleverantörer för att kunna lagra data tryggt i varje land.


Om Sopra Steria

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer inom digitalisering. Företaget erbjuder strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift.

Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien med att ta ett digitalt ledarskap inom sin bransch. Företaget har 38 000 medarbetare i 20 länder och hade en omsättning på 34 miljarder svenska kronor under 2015.

I Skandinavien arbetar 1300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,8 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.soprasteria.se

Presskontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton
Marknads- och kommunikationsdirektör, Skandinavien
Tlf: +47 970 28 616
E-post: kristin.blix-elton@soprasteria.com