Tjänster

Consulting

Affärsutveckling

Sopra Steria erbjuder affärsutvecklingstjänster inom tre huvudområden: 
Strategi, verksamhetsinnovation, transformering & exekvering.

 

Arkitektur

Sopra Steria erbjuder arkitekturtjänster inom Enterprise arkitektur och 
lösningsarkitektur, i syfte att identifiera och koppla samman verksamhetsbehoven
med konkreta lösningar och funktioner.

 

 

information_management

Informationshantering

Skandinavien har ett av de starkaste kunskapsmiljöerna inom informationshantering där vi erbjuder en komplett portfölj av tjänster från strategi, rådgivning och lösningar inom området.

application

Applikationer

Sopra Steria har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta samhälls- och affärskristiska applikationer så att våra kunder kan frigöra tid och energi till sin kärnverksamhet.

 

infrastructure

Infrastruktur

Med Skandinaviens ledande kompetensmiljö inom Infrastruktur, har Sopra Steria fokus på att skapa värde för våra kunder.

project_management_01

Projektstyrning

Om du ger dig i kast med stora projekt bör du vara medveten om att det är fullt med gropar och hinder på vägen. På Sopra Steria ser vi till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda.

test

Test och kvalitetssäkring

Utveckling av robusta system och stabil infrastruktur är inte något som kommer naturligt. Det är normalt med fel i komplexa projekt och för att rensa bort dem krävs det tester.

drift

IT Drift

Stabil IT-infrastruktur är en hörnsten för att leverera värdeskapande IT-tjänster och effektiva förändringar är avgörande för att kunna stödja företagens föränderliga behov på ett bra sätt.

software

Software

Sopra Steria erbjuder färdiga software-lösningar inom Bank och finans, HR och fastighetsförvaltning.