Affärsutveckling under den pågående digitala och sociala revolutionen

Ny teknik har förändrat våra liv radikalt. Samtidigt pågår globala och sociala omvälvningar som kontinuerligt förändrar vårt sätt att leva, arbeta, handla och konsumera resurser. Lösningar och möjligheter som ingen drömde om för ett par år sedan ses idag som självklarheter.

Utvecklingen accelererar och vi konstaterar att möjligheterna kopplat till teknikdriven innovation ständigt ökar. Företag och organisationer behöver strategier och handlingsplaner för att utveckla sin affär och sin verksamhet i takt med omvärlden.


Sopra Steria erbjuder tjänster för affärsutveckling inom följande huvudområden:


Varför ska du välja oss?

Den digitala revolutionen får stora konsekvenser för dagens och morgondagens organisationer. Vi dryftar oss till att säga att alla företag idag är teknikföretag. Digitala lösningar är kritiska för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och betalningsflöden. För organisationer med mer traditionell produktion som är hårt knuten till fysiska flöden medför tekniken stora möjligheter till effektiviseringar. Tekniken är inte längre något som anpassas till affärsprocesserna, utan i en modern affärsutveckling är den en grundsten för hur verksamheten utformas.

På Sopra Steria har vi affärskonsulter med djupgående affärsförståelse i kombination med det tekniska kunnandet. Vi säger oblygt att vi har Skandinaviens bästa kompetens inom affärsutveckling och IT, vilket vi backar upp med den globala expertisen från hela koncernen. Det ger oss en unik förståelse för de möjligheter och utmaningar som skapas under de kommande åren och hur olika organisationer behöver anpassa sig efter detta.