Verksamhetsinnovation

 

Verksamhetsinnovation innebär att dramatiskt förbättra produkter och tjänster, organisation och processer – inte utifrån nuläge utan baserat på de strategiska möjligheter som finns i marknaden.

Digitaliseringen medför möjligheter och utmaningar. Nya produkter och tjänster skapas, nya innovationer och verktyg ger möjligheter till att arbeta på radikalt nya sätt. Förmågan att analysera såväl kunder och leverantörer, som de interna arbetsflödena är idag kritisk för att lyckas. Vi ser att möjligheterna är så stora att man inte längre kan utgå från nuläget utan måste frigöra sig från dagens ramar för att utnyttja framtidens möjligheter – vi kallar det för Verksamhetsinnovation.


Vilken kompetens och kapacitet behövs i en digitaliserad verksamhet där processer och gränssnitt är automatiserade och behovet att säkerställa kundnärhet och förstå ständigt förändrade behov är större än det någonsin varit? Digitaliseringen har en monumental effekt på hur vi arbetar i en organisation och det räcker inte med en stegvis utveckling. Nya produkter och tjänster ska hanteras, geografiska gränser suddas ut och möjligheter till nya, effektiva processer skapas och hanteras av nya organisationer. Genom att dela och utnyttja information på nya sätt kan effektivitet och kvalitet i processer höjas och resurser hela tiden fördelas där de åstadkommer högst värde. Bearbetningssteg och analyser som tidigare varit manuella kan nu automatiseras och värde kan skapas i en takt som tidigare var i princip otänkbart. Förändringarna som sker är så stora att gradvis utveckling ofta inte är tillräckligt för att skapa maximalt kundvärde, utan vi menar att det är innovationssprång som krävs.


Varför ska du välja oss?

Erfarenhet och ambition – I över 40 år har Sopra Steria framgångsrikt utvecklat verksamheter och effektiviserat processer och arbetssätt i ledande europeiska kundorganisationer. Vi förstår hur kundlojalitet skapas genom produktvärde och kundhantering, vi har byggt och utvecklat organisationer och förmågor för framtiden, vi har effektiviserat processer och flöden med hjälp av tekniska innovationer. Vi anställer de bästa affärskonsulterna som brinner för sitt arbete, vilket gör att vi når våra egna höga ambitioner att skapa ett oöverträffat värde för våra kunder.


Erkänt branschkunnande och lokal närvaro – Vår lokala närvaro gör att vi förstår de landspecifika förutsättningar som gäller i varje land. Samtidigt har vi intensiv kunskapsdelning mellan länder och våra branschexperter arbetar över hela koncernen så att rätt kompetens allokeras där den bäst behövs.


En balans mellan teknik och människa – Det som verkligen särskiljer oss är att Sopra Steria under snart 50 år har varit med och skapat de senaste tekniska innovationerna. Vi har bistått verksamheter inom de flesta branscher och områden att ta nästa innovationssteg. När vi presenterar lösningar, oavsett om det gäller produkter, kunder, processer eller organisation, står vi stabilt med ena foten i teknikens möjligheter och den andra i människans förutsättningar och förmågor.