Sopra Steria har lång erfarenhet av att utveckla och förvalta samhälls- och affärskristiska applikationer så att våra kunder kan frigöra tid och energi till sin kärnverksamhet.

Sopra Steria är ledande på att genomföra stora agila projekt och förvaltningstjänster. Med 350 konsulter i vår systemutvecklingsmiljö har vi ett av de tyngsta kompetenserna på marknaden. Våra huvudtjänstområden inom området applikation är applikationsutveckling och applikationsförvaltning. Våra kunder är stora offentliga och privata företag.

Vi erbjuder följande tjänster:

Projektmetodik 

Det finns inte en enda projektmetodik som fungerer för alla projekt, men Sopra Steria har valt att specialisera sig på Scrum och agila system.

Det betyder att våra kunder är med genom hela projektet för att kunna prioritera krav, klargöra funktionella frågor och styra mot en leverans som ger mest värde. Samtidigt minskar komplexiteten och riskerna med ständiga förbättringar i processen.

Vi använder också andra projektmetoder och ramverk för systemet, som till exempel den traditionella vattenfallsmetoden. Vilka metoder vi använder, beror helt på vilken typ av projekt och vad du vill.

Kundkontaktlösningar

På Sopra Steria har vi arbetat med kundkontaktlösningar i många år, från de traditionella call center-systemenen till lösningar som inkluderar integration mellan telefoni och data (CTI) och Internet Relationship Management (IRM). Vår kompetens är relaterad till etablering och vidareutveckling av kundcenter, benchmarking av kundcenter, utveckling av Genesys CTI-lösningar, drift och förvaltning.

Varför ska du välja oss?

Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av projekt, där ärendehantering, process och dokumenthantering, användarvänlighet och kunddialog är viktigt.

Vi kan erbjuda spetskompetens på timbasis, vi tar ansvar för leverans av projekt och erbjuder hantering av både egenutvecklade applikationer och applikationer som utvecklats av andra.