Applikationsarkitektur

 

Applikationsarkitektur är konsten att omsätta de ofta motstridiga krav som en verksamhet har i effektiva IT-lösningar.

Applikationsarkitekten står vid korsningen av affärskrav, tekniska lösningar och kostnader. Applikationsarkitektens viktigste roll är att säkra att det som byggs faktiskt adderar värde för verksamheten.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria har många duktiga applikationsarkitekter som arbetar med applikationsarkitektur på många nivåer, från affärs- och processmodellering till applikationsarkitektur planläggning, -implementering och -utvärdering. I detta arbete använder vi oss av erkända modeller som för till exempel modell för serviceorienterad applikationsarkitektur (SOA).

Att designa en bra applikationsarkitektur är ett komplicerat pussel. Nya och gamla system bör samspela och integreras. Molntjänster och mobila lösningar är högaktuella. Moduler ska återanvändas i hela organisationen. Externa bibliotek och ramverk måste beaktas. Flexibilitet är ett absolut krav. Företagssidan kommer garanterat med önskemål om utveckling av nya tilläggstjänster, nu eller någon gång i framtiden. Säkerhetskraven ökar, samtidigt som användarna ställer ständigt högre krav på användarvänlighet och tillgänglighet.

Sopra Steria har gedigen kompetens inom systemutveckling och systemintegration. Vi tar detta med oss när vi ska hjälpa kunder med att designa en applikationsarkitektur för antingen hela eller delar av applikationsportföljen. Vi ser helheten och förstår både de funktionella och icke-funktionella kraven. Vi vet vad som krävs i modern systemutveckling där agil metodik, kontinuerlig integration (CI), automatiserad testning och iterativ utveckling inom programmering är nödvändig.