Applikationsförvaltning

 

Application Management (AM) är en av Sopra Sterias huvudtjänsteområden. 

Sopra Steria har genomfört mer än 200 framgångsrika projekt där applikationsportföljer har överförts (outsourcat) från kunden eller annan leverantör till Sopra Steria, antingen lokalt eller globalt. Sopra Steria har mer än 4 500 medarbetare globalt som arbetar med applikationsförvaltning genom 14 leveranscenter i Europa och tre i Indien.

Hela livscykeln inom applikationsförvaltning

Sopra Sterias ramverk för applikationsförvaltning baseras på en livscykelhantering av en portfölj av applikationer. Den viktigaste delen i god förvaltning är att öka förståelsen för förvaltningens behov, samt industrialisera leveransen. Huvudtjänster i en cykel av applikationer är utveckling, förvaltning, vidareutveckling och eventuellt modernisering/transformering och avveckling.

Varför ska du välja oss?

Företagen blir ständigt utmanade av ökade krav på effektivitet, reduktion av fasta kostnader och ökad komplexitet.

För att kunna förvalta och utveckla applikationsportföljen med bra kvalitet och till förutsägbar och reducerad kostnad, är det nödvändigt att parterna arbetar efter överenskomna strukturer och processer.

Sopra Steria har förvaltningsansvar för flera applikationsportföljer till större företag i både privat och offentlig sektor. Leveranserna sker genom dedikerade kundteam med kunden eller från ett av Sopra Sterias applikationsförvaltningscenter där ledningen också kan organiseras i team med delade resurser över flera kunder.

Sopra Steria har stor kompetens på att utveckla ny funktionalitet och förbättra applikationer genom förebyggande arbete. Agil utveckling har blivit en ledande metod inom systemutveckling. Sopra Steria har bearbetat detta i agil AM. Ett närmare samarbete mellan affärs- och kompetensområdet i ett företag, och Sopra Steria med regelbunden prioritering av produkt kö, ger ökad effektivitet i både förvaltning och vidareutveckling.