Applikationsutveckling

 

När inte standardlösningar räcker till kan vi skräddarsy specialanpassade applikationer och system. Vi använder oss av ledande utvecklingsspråk och ramverk för en framtidssäker lösning som är lätt att förvalta.

Ända sedan starten 1958 har krävande och komplexa system- och projektleveranser varit fundamentet i vår verksamhet. Vi arbetar med allt från analys, design och etablering av system­ets struktur, utveckling och underhåll av integrationslösningar, databasdesign, modellering och modellstruktur. Dessutom arbetar vi med databashantering, allmän mjukvaruutveckling, funktion, stabilitet och prestanda testning, projekt- och testledning, samt driftsättning och hantering av lösningar. Våra konsulter har lång erfarenhet av att utveckla såväl inom Java som Microsoft.

Samhällskritiska lösningar

Sopra Steria har lång erfarenhet av att leverera komplexa och verksamhetskritiska projekt för privata och offentliga aktörer. Flera av projekten som vi är involverade i är samhällskritiska. Detta har gett oss erfarenhet med vad som ska till för att leverera stabila och flexibla lösningar som används dygnet runt.

Vi är en av få leverantörer i Skandinavien som kan leverera en total vertikal affärstjänst med applikation och säker infrastruktur som kan driftas/förvaltas effektivt under hela dess livslängd.

Systemintegration är ett komplicerat pussel. Nya och gamla system bör samspela. Processer bör automatiseras. Delad data från olika applikationer ska utnyttjas. Säkerhetskraven ökar, medan användarna är alltmer krävande. En bra IT-arkitektur med rätt vald integrationsramverk är centrala element för att möta dessa utmaningar. Vi har levererat integrationslösningar baserade på erkända integrationsramverk till våra kunder i många år.

Varför ska du välja oss?

Inom projekt- och systemleveranser hälper Sopra Steria till med alla kompetenser som krävs för att leverera ett större systemutvecklingsprojekt.

Sopra Steria kan täcka alla roller i sådana projekt, ta leveransansvar och även ta ansvar för vidareutveckling och förvaltning. Vi är specialister på att skräddarsy, och har utvecklat ett brett spann av lösningar som portaler, datalagring/BI-lösningar, ärendehanteringslösningar och affärssystem.

Vi har en medveten strategi om att samarbeta med de ledande produktleverantörerna på marknaden inom .NET och Java EE samt Open Source. Samtidigt så vill Sopra Steria ha en objektiv roll i förhållande till valet av plattform. Detta är grunden till att många av våra konsulter även har en bred erfarenhet från andra plattformar.