Digitala lösningar

En värld i digitalisering skapar möjligheter och utmaningar. Kunder och användare har fått mer makt och förväntar sig närmare relationer, ökad tillgänglighet och mer kundanpassade tjänster och kommunikation.

Ändrade kommunikationsvanor ger också krav till nya former på interaktion med kunder, partners och anställda. Detta möjliggör för företag att möta utmaningar i samband med samverkan, kundvård, kunskaps- och informationsdelning, samt smart användning av teknik.

Vilka utmaningar kan digitala kanaler lösa?

De flesta företag använder olika digitala kanaler för att marknadsföra, interagera eller sälja sina produkter och tjänster. Vad som än utgör ditt företags digitala ekosystem, också kallat kanalsystem, kommer det garanterat förändras och kräva kontinuerlig vidareutveckling och optimering.

Att förutse och möta dessa utmaningar på ett bra sätt kräver både kontroll och en tydlig riktning. Det kan också vara så att det krävs en omvärdering av den digitala strategin och portföljen av digitala kanaler och tjänster.

Lösningar för digitala kanaler

Vi är här för att hjälpa dig med att utveckla verksamhetens digitala ekosystem och tjänster och göra det bästa av din digitala närvaro. Vårt team av konsulter erbjuder end-to-end-expertis med rådgivning inom: 

  • Digital strategi
  • Kundvård/Customer Centric Management
  • Digital konceptutveckling och tjänsteinnovation
  • Samverkan, Enterprise Social och digital arbetsplats
  • Förvärv och genomförande av digitala lösningar
  • Förvaltning och optimering

Vi har en helhetssyn på digitala kanaler

Vi hjälper dig att utveckla en digital strategi baserat på verksamhetens ambitioner och långsiktiga mål. Vi dyker ned i användarens behov, smärtpunkter, problemområden och utmaningar.

Genom att avslöja digitala möjligheter och problemområden, säkerställer vi ett starkt kund- och användarperspektiv och hjälper till med att hålla fokus på det som genererar mest värde som grund för strategiutveckling. Därifrån guidar vi dig igenom processen från vision till konkret handling.

Vi bidrar med kompetens, metoder och verktyg som gör det möjligt för organisationen att bestämma och garantera framsteg. Vi hjälper till och underlättar för att människor och processer fungerar effektivt tillsammans och att leverera en digital strategi över hela företagets digitala kanaler.

Vi hjälper till med att definiera och fastställa målkriterier över enheter för att förankra satsningen i verksamhetens strategi och försäkra att anställda levererar operationella uppgifter som stödjer strategin och den långsiktiga ambitionen. 

När vi ser på detta i ett helhetsperspektiv och arbetar med hur de olika kanalerna kan stödja varandra, bygger vi företagets digitala ekosystem.

Varför behöver du en digital strategi?

En tydlig digital strategi ger nödvändig riktning och vägledning för organisationens digitala närvaro. Vi möjliggör så att företaget kan angripa problemställningen på ett strategiskt och metodiskt sätt. Vi hjälper till att öppna möjligheternas rum med externa ögon och ge översikt av interna silor och sätta tydlig prioritering och inriktning. Vi överför kunskap, metoder och verktyg så att du själv kan arbeta med utmaningar och möjligheter. 

På lång sikt är värdet av vår rådgivning att hjälpa till att lösa dina problem och öppna upp för nya möligheter med digitalisering för ökad konkurrenskraft.

Ett genomtänkt och strategiskt förhållningssätt till användning av kanaler och innehåll bidrar till att öka servicenivån, optimeria kundens resa och fokusera på relevans och nytta för användarna. Ekosystemets tillvägagångssätt bidrar dessutom till att kanalerna stödjer varandra och ökar omräkningskurser och social fördelning.

En innehållsstrategi som tar hänsyn till både det planerade och det spontana skapar bättre förutsägbarhet, bättre resursutnyttjande och trygghet när något inträffar. Det förenklar arbetsplanen, utvecklar, publicerar och hanterar innehåll på ett effektivt sätt över kanalerna.  

Med en tydlig plan för resurshantering blir företag bättre på att hantera den digitala närvaron. Det bidrar till att tydliggöra ansvar, minimera taktiska debatter, säkerställa högre kvalitet på leveranser och bidrar till mer produktiv utnyttjande av resurser. När den digitala resurshanteringen professionaliseras så kommer det hjälpa organisationen att stegvis leverera på verksamhetens digitala ambitioner.

Vi kan hjälpa dig med dina utmaningar

Sopra Sterias konsulter har hjälpt många av Skandinaviens största företag i olika faser och med end-to-end-projekt med rådgivning inom digital kanalutveckling och tjänsteinovation. Vår kompetens och metodologiska angreppssätt bidrar till att både människor, processer och teknik samspelar.

Sopra Steria har bredd och djup till att säkerställa helheten för ditt företags framtida digitala ekosystem.