Process och funktionell design

 

I dag sker utvecklingen av nya system och tjänster snabbare än tidigare och kraven förändras kontinuerligt. En väl utförd kravanalys samt en kontinuerlig anpassning av kravbilden under projektets löptid är därför av största vikt.

Vi på Sopra Steria anser att funktionell arkitektur bidrar till ökat värde för våra kunder. Vår erfarenhet har visat att kontinuitet är en viktig faktor för att säkerställa en sammanhängande, konsekvent och förankrad produktframtagning. Våra tjänster garanterar framsteg och beslutsamhet i kundprojekt. Vi hjälper därmed till att minska risken och öka kvaliteten.

Den funkionella arkitektens kompetens är produktframtagning, från krav till system. Vi arbetar där det krävs att vi blir involverade för att säkra detta. En funktionell arkitekt har särskilt fokus på kontinuerlig förankring över faser, nivåer och discipliner.

Våra tjänster inom process och funktionell design

Erfarna funktionella arkitekter håller fokus på produkten och kombinerar teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet. Vi samarbetar över discipliner och fungerar som en länk mellan IT och verksamhet, projekt och linje.

Vår service Produktframtagning – från krav till system kan levereras som en komplett process från början til slut, som enskilda objekt, eller sättas samman efter verksamhetens behov:

  • Situationskartläggning och –analys
  • Behov och kravspecifiering
  • Funktionellt mål
  • Kostnad/intäktsanalys – prioritering av krav och behov
  • Produktövervakning
  • Produktetablering och –detaljering
  • Förändringsledning och –dokumentation

Övervakning av produkten, inklusive kontinuerlig förbättring och verifiering av krav och behov.  

Grundlig analys

Vi erbjuder en grundlig analys av din situation för att kunna identifiera områden där systemstöd är lämpligt och nödvändigt. I samarbete med chefer, användare och IT-arkitekter utvecklar vi överenskomna mål med en tydlig beskrivning av krav och behov. Baserat på detta skräddarsyr vi den bästa möjliga lösningen och upprättar en lämplig produkt kö som är klar för utveckling. Därefter följer vi produkten med fokus på specifikation, prioritering, förändringshantering och kontinuerlig förbättring genom utveckling via test, till produktionsinställning.

Öka affärsvärdet

I utvecklingen finns det ett behov för att säkerställa att all funktionalitet som skapas, är optimerad för att stödja kundernas processer och affärsmål. Det finns också ett behov för att göra nödvändiga prioriteringar längs vägen, som är beroende av strategi, kostnad/nytta samt planera pågående projekt och aktiviteter. Sopra Steria har en egen avdelning med funktionella arkitekter som kan hjälpa till i arbetet.

Har du några frågor?

Bjorn_romfelt_120x120Björn Romfelt
Country Manager, Director Applications Sverige
Tlf: +46 (0)709 62 71 15
E-post: bjorn.romfelt@soprasteria.com