Arkitektur på Sopra Steria

Med ett affärsklimat som snurrar allt snabbare har det aldrig varit svårare som IT-chef att ta rätt strategiska beslut. Genom att aktivt arbeta med Arkitekturfrågor så skapas tydlighet och struktur i er IT-miljö och ger er möjligheten att hitta ett gemensamt språk för IT och verksamheten.

Arkitekturarbetet ritar upp helhetsbilden och bidrar till ett långsiktigt strategiskt arbete som hjälper er med vägen framåt.


Arkitektens viktiga egenskaper

Rådgivare – Lyssna, förstå och föreslå.

Arkitekten är ingen säljare och skall inte sälja, utan hjälper kunden att hitta rätt väg till den lösning som bäst adresserar verksamhetens krav idag och i framtiden.


Helikopterperspektiv – Arkitekten tar ansvar för helheten och tänker långsiktigt. I rollen ingår att säkerställa att den enskilda lösningen passar in i helheten och att summan av alla komponenter levererar det som verksamheten behöver.


Erfarenhet – Arkitekten har lång erfarenhet och nyttjar Sopra Sterias samlade kompetens för att hitta rätt väg till den bästa lösningen. Det sitter i ryggmärgen att göra det svåra enkelt.


Sopra Steria erbjuder arkitekturtjänster inom två huvudområden:

Inom Enterprisearkitektur arbetar vi med helheten och för dialogen med verksamhet, ledning och IT medan vi inom Lösningsarkitektur arbetar ett steg närmare tekniken med ansvar för att koppla ihop rätt teknisk lösning med verksamhetens krav och behov.

Enkelhet är ett ledord som alla våra arkitekter jobbar efter, att i alla lägen skapa tydlighet genom minskad komplexitet.

Har du några frågor?