Lösningsarkitektur

Lösningsarkitektur på Sopra Steria

Att vara Lösningsarkitekt på Sopra Steria innebär att man är specialist inom ett visst lösningsområde samtidigt som man har bred kunskap och förståelse för samband och integrationer mellan olika delar inom IT-infrastrukturen.

Våra Lösningsarkitekter designar IT-lösningar baserade på verksamhetens krav och behov, i samklang med kundens befintliga IT-tjänster. Lösningsarkitekten är väl insatt i nya teknologier och har en förmåga att avgöra huruvida dessa passar in i kundens nuvarande och framtida IT-miljö.

Tillsammans med våra IT-arkitekter så tar Lösningsarkitekten ansvar för att kundens lösningar följer verksamhetens övergripande strategi och att implementerade lösningar blir förvaltningsbara utifrån respektive kunds förutsättningar.

Våra lösningsarkitekter verkar inom följande lösningsområden:

  • Datacenter och Cloud
  • Arbetsyta och Mobilitet
  • IT-säkerhet
  • Informationshantering

Exempel på de tjänster vi erbjuder inom lösningsarkitektur:

Har du några frågor?