E-leg och certifikat

Välkommen till Sopra Sterias beställningstjänst för elektroniska legitimationer

Expisoft AB har tagit över produkten och vi hänvisar alla förfrågningar till Expisoft:

Telefon: +46 (0)20-120 00 44
E-mail:
certifikat@expisoft.se

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som används för identifiering över Internet. Tack vare e-legitimationen kan privatpersoner, myndigheter och företag legitimera sig på ett säkert sätt över Internet.

E-legitimationer beställs via en e-blankett och originalet skrivs under av firmatecknaren och postas till Expisoft:

Expisoft AB
CA Tjänsten
Propellervägen 12
183 62 Täby