Det finns utmaningar med att hantera stora mängder av information.

Många företag behöver förbättra sina processer i hur information skapas, digitaliseras, analyseras, säkras, arkiveras och raderas. Det finns ett behov hos hela företaget för automatisering genom hela livscykeln av infomation från fångst till kunskap.

Det blir allt svårare att utnyttja potentialen till informationen fullt ut och den exponentiella tillväxten i data- och informationsvolymer, eskalerande regelverk, krav på informationssäkerhet och behov för effektivitet har i kombination gjort företagens informationshantering till en strategisk fråga.

Vi erbjuder rådgivning och lösningar inom:

Kraftig informationstillväxt

De flesta företag upplever en informationstillväxt på 30-50 procent per år och detta bidrar ofta till en mer ostrukturerad information.

Detta gör att företag bör ställa sig frågorna:

  • Hur kan vi hantera riskerna av växande volym och komplexitet av information?
  • Hur kan vi automatisera våra affärsprocesser?
  • Hur kan vi få insikt från den information vi har?
  • Hur kan vi använda information för att få ett bättre samarbete med kunder, anställda och partners?

Användarna får alltmer inflytande på vilken typ av lösningar de vill använda. Utbudet av teknik och lösningar som hanterar information växer, samtidigt som kraven på effektivitet ökar.  

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria är en strategisk partner inom informationshantering och vi kan hjälpa ditt företag från informationshantering till implementering av lösningar.