Business analytics

Det är ingen idé att hantera ett företag med förbundna ögon. Business analytics hjälper dig att samla in och sammanställa affärskritisk information.

Då är du på väg att få en helhetsbild av verkligheten. Förmågan att tillhandahålla tillförlitlig och korrekt data är avgörande för att kunna stödja faktabaserade beslut.

Business analytics främsta funktion är att tillhandahålla konsekvent information mellan affärsenheterna.

Genom att samla in, bevara och samla data från flera källor delas informationen i hela organisationen till verksamhetens bästa. Några av applikationerna är standard och ad hoc rapportering, automatiserad beslutsstöd, planläggning, målstyrning och analysföremål som till exempel trendanalyser och förutsägelse av framtida utveckling.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria erbjuder en bred uppsättning av Business analytics tjänster som hjälper våra kunder att samla in, bearbeta och visualisera data för snabba och korrekta beslut i analys, planering och styrning. Dessutom stöder vi alla discipliner som krävs för att stödja hantering av data som en värdefull resurs. Hantering av data garanterar tillgänglighet och tillförlitlighet för det som samlats in.

Vi erbjuder våra tjänster i samband med projekt och som en del av förvaltningsuppdrag för kunder.

Sopra Steria besitter djup affärs- och teknisk förståelse som vi använder för att extrahera information från tillgängliga datakällor.