Informationssäkerhet

Bra informationssäkerhet är nödvändigt för att lyckas med digitaliseringen. Man behöver ett fundament av kontroll i syfte att gå framåt med acceptabel risk.

De digitala lösningar som vi utvecklar idag kommer att leva i många år och måste därför kunna hantera de hot vi står inför idag och morgondagens hot.

Våra tjänster inom säkerhetsområdet är brett och omfattar bland annat:

  • Riskbedömningar
  • Säkerhetsstyrning
  • Säkerhetsarkitektur
  • Säkerhet i molnet
  • Incidenthantering
  • Identity and Access Management (IAM)
  • Security Information and Event Management (SIEM)
  • Sårbarhetstester och penetrationstester

Riskbedömningar

Bra informationssäkerhet, kräver god risk. Sopra Steria hjälper företag att analysera och bedöma risker och sedan ta itu med informationssäkerhet och riskhantering i linje med förändringar i processer, organisation och teknik.

Säkerhetsstyrning

Information Security Management System (ISMS) definierar verksamhetens säkerhetsmål och säkerhetsstrategi. Sopra Steria har i nära samarbete med kunderna utvecklat kompletta styrsystem för informationssäkerhet. Vi har åtagit utvärderingar av befintliga ledningssystem och har hjälpt kunder i processen som leder till certifiering enligt ISO/IEC-27001.

Säkerhetsarkitektur

En säkerhetsarkitektur visar vilka säkerhetskomponenter ett företag eller lösning använder, hur de samverkar och vilka krav de löser. Säkerhetsarkitekturen ger en överblick och gör ändringar möjliga.

Säkerhet i molnet

Införande av molntjänster kan ha flera fördelar. Samtidigt så medföljer det en risk som är viktig att ta ställning till. Sopra Steria hjälper kunder att utvärdera olika alternativa molntjänster och erbjuder även konsulttjänster inom säkerhet och sekretess för molntjänster i synnerhet.

Identity and Access Management

Sopra Steria hjälper kunder med rådgivning, val av lösning, utveckling av lösning i samband med rättigheter och identitetshantering. 

Security Information and Event Management

Sopra Steria skräddarsyr lösningar för hantering och montering av logginformation i syfte att mer effektivt upptäcka och dokumentera säkerhetsincidenter. Vi är dedikerade av att lösningen anpassas till det enskilda företagets behov, så att den insamlade informationen som eventuellt lagras, är den mest relevanta för din verksamhet.   

Sårbarhetstester och penetrationstester

Sårbarhetstester ger dig en översikt över de säkerhetsutmaningar i din applikation eller ditt nätverk. Penetrationstester försöker utnyttja dessa sårbarheter för att bekäfta eller förneka problemen. 

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria har mer än 60 konsulter i Skandinavien som arbetar med informationssäkerhet. Vi är en av de största säkerhetsmiljöer i Skandinavien och kan dessutom använda spetskompetens från vår europeiska organisation.

Våra informationssäkerhetsexperter har många års praktisk erfarenhet i användningen av relevanta säkerhetsnormer och andra erkända ramverk och best practise. Erfarenheterna ger kunderna trygghet genom att de råd vi ger är välgrundade. Vi vet hur standarder efterföljs i praktiken, vilka begränsningar de har och även hur de förhåller sig till gällande lagar och förordningar.