Arbetsytor och mobilitet

 

Aldrig tidigare i modern tid har slutanvändaren haft sådan flexibilitet till att råda över sina arbetsdagar. Dagens IT-användare förväntar sig att kunna arbeta vart som helst, när som helst och det är estimerat att 1,3 miljarder användare kommer att utnyttja mobila ytor för arbete under 2015. Sopra Steria kan hjälpa dig med att implementera en lösning för din verksamhet som möjliggör mobilitet på ett användarvänligt och säkert sätt.

Vi kan hjälpa dig med mobila lösningar

En mobilitetslösning bör ge anställda som är spridda över olika geografiska platser en användarvänlig och flexibel tillgång. Oavsett om du använder PC, Mac eller smartphones. Genom att ge användarna tillgång till arbete var som helst och när som helst på mobila arbetsytor, kan verksamheten uppnå flexibilitet samtidigt som kostnader reduceras.

Vår inställning är holistisk och affärsdriven med fokus på mobila lösningar som bidrar till att skapa värde för våra kunder genom förbättrad säkerhet, ökad tillgänglighet och lägre administrativa kostnader.

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande tjänster:

Varför ska du välja oss?

Vi på Sopra Steria har lång erfarenhet av att utforma och implementera mobila lösningar för ett brett spektrum av olika klienter och arbetsytor, med en effektiv förvaltning och administration av dessa i ett livscykelperspektiv.

Genom detta arbete har Sopra Steria utvecklat en stark kompetensmiljö inom ämnet arbetsytor och mobilitet. Dessa specialister har marknadsledande kompetens inom flexibla och robusta lösningar, skapade för att tillgodose de ökade kraven från en arbetskraft som önskar mobilitet. Detta gör Sopra Steria till en robust och pålitlig partner för våra kunder.

Har du några frågor?