Datacenter

 

Datacentret är kärnan för IT-infrastruktur och grundläggande fundament för andra IT-tjänster.

En säker, robust och flexibelt datacenter är därför avgörande för alla företag, samtidigt som det är viktigt att använda den lösning som är mest lämpad för dina affärsbehov.

Genom vår end-to-end kompetens på datacenterlösningar, har Sopra Steria möjlighet till att leverera alla former av molnlösningar, samt konvergerade infrastrukturer. Allt skräddarsys och anpassas till verksamhetens affärsmål.

End-to-end-kompetens

Vi på Sopra Steria har lång erfarenhet av design och implementering av datacenterlösningar för virtualisering och Private Cloud, samt utvärdering och migrering till lösningar baserade på Public Cloud. Vår kompetens omfattar lösningar för produktion av IT-tjänster i privata eller offentliga moln med virtualiseringsteknik för att säkerställa en flexibel produktion.

Ett viktigt fokusområde för ett kostnadseffektivt datacenter är att automatisera leveransen av tjänster för att säkerställa låga drifts- och etableringskostnader, helst med självbetjäning för användaren. Detta kräver god processförståelse kombinerat med bred arkitektur och teknisk expertis.

Konvergerad infrastruktur

Konvergerat infrastruktur har som mål att förenkla IT, samt hjälpa till att sänka kostnaderna. Kärnan i konvergerade lösningar är att kombinera server, lagring och nätverk i en enhet. Systemen ger en resurs “pool”-lösning, en förenklad hantering och snabbare driftsättning. Dessutom blir det totala anskaffningsvärdet lägre, och verksamheten förenklas avsevärt.

De viktigaste fördelarna med konvergerad infrastruktur är:

  • Enkel, snabb installation och administration
  • Smidighet för att stötta affärsbehov snabbare
  • Enkel och snabb utplacering av virtuella maskiner
  • Skalbarhet
  • Automatisering
  • Inbyggd hög tillgänglighet och failover

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria har en ledande konsultverksamhet i Skandinavien med ett brett fokus på datacenterlösningar och detta är ett av våra kärnområden. Vår styrka är att vi har både djup och bred kompetens, god kapacitet och lång erfarenhet av både privata och offentliga verksamheter.

Har du några frågor?