Om du ger dig i kast med stora projekt bör du vara medveten om att det är fullt med gropar och hinder på vägen. På Sopra Steria ser vi till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda.

Enklare projektstyrning

Rapporter från en rad specialister visar på oroväckande siffror när det gäller brister i stora projekt. Endast 34 procent av alla projekt genomförs som planerat (Standish) och 90 procent av alla IT-projekt levereras inte i tid (Aberdeen). Svag projektledning, bristande styrning av förväntningarna och undervärdering av projektets komplexitet är de vanligaste orsakerna till att så många råkar ut för problem.

På Sopra Steria ser vi till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda för våra kunder. Och är det något som Sopra Steria kan så är det precis det: att lotsa projekt tryggt i hamn.

Som ett av Skandinaviens största konsultföretag är vi i första hand en projektorganisation. I stort sett allt vi gör handlar om att genomföra projekt. Sopra Steria kan hjälpa er i hela värdekedjan, från behovskartläggning, utveckling, test och lansering till vinsthemtagning och förvaltning.


Här följer ett urval av vad vi kan hjälpa dig med:


Varför ska du välja oss?

Våra konsulter är certifierade på hög nivå inom de marknadsledande metoderna som PRINCE 2, PMP och vårt eget ramverk Navigator. Med över 150 erfarna projektledare har vi Skandinaviens starkaste expertmiljöer inom projektledning.

Har du några frågor?