Portföljstyrning

 

Alla projekt har som mål att antingen bidra till en högre grad av effektivitet, ett större värdeskapande eller till att verksamheten uppfyller kraven enligt lag. Portföljstyrning hjälper dig att uppnå ett effektivt resursutnyttjande över projekt- och programgränserna.

Varför behöver man portföljstyrning?

Portföljstyrning handlar om att kategorisera projekt, utvärdera dem mot varandra och prioritera vilka projekt som bäst bidrar till verksamhetens mål. För att uppnå en effektiv portföljstyrning måste dessa moment uppmärksammas kontinuerligt och inte som enstaka initiativ. Ofta handlar det om en organisations mognad och mognad är något som uppnås med tiden.

Man kan lätt missa de strategiska målen på grund av att man stirrar sig blind på detaljer under vägen. Ibland kan också utgångspunkten för projektet och grunden till det ändra sig med tiden. Det visar sig ofta att det är svårare att stoppa ett projekt än att starta det.

Metodiskt och helhetligt angreppssätt

Oavsett om dina utmaningar handlar om processer, är av organisatorisk art eller har att göra med bristande eller olämpliga system kan ett helhetsinriktat angreppssätt vara avgörande för en framgångsrik portföljstyrning. Samspel mellan människor, processer och verktyg är det som krävs och alla dessa förhållanden måste följas upp kontinuerligt.


Varför ska du välja oss?

Sopra Steria är en av få aktörer på marknaden som har kompetensen att bidra med ett helhetsinriktat angreppssätt inom portföljstyrning. Vi har erfarenhet av att införa metodik, processer och programvara som understödjer projektportföljstyrningen i verksamheten. Vi kan också fungera som samarbetspartner i att vidareutveckla och förbättra befintliga processer och system. Vi hjälper också till med utbildning och kompetensöverföring i din organisation.


Vi erbjuder kompetens inom flera områden, bland annat följande:

  • Rådgivning inom processer och metoder för portföljstyrning

  • Systemarkitektur för PPM-system (Project Portfolio Management)