HR Software

 

Sopra HR Software, ett dotterbolag till Sopra Steria, levererar avancerade HR-lösningar som är perfekt anpassade efter behoven hos HR-avdelningar i medelstora och stora företag.

Lösningarna Pléiades och HR Access uppfyller flera av kraven som både offentliga och privata kunder har inom personaladministration och lön, tid- och aktivitetsstyrning, talanghantering, Core HR International, karriärutveckling och samarbete. Lösningarna levereras antingen som lokala installationer eller via outsourcing och har utvecklats för att spegla nya arbetsmetoder, framförallt inom mobila områden.

Sopra HR Software har kontor i tio länder – Frankrike, Spanien, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Tunisien, Marocko, Storbritannien och Tyskland – men levererar sina lösningar till över 850 kunder i 54 länder.

Innovation och FoU: Kontinuerlig kompetensutveckling ger oss en unik expertis

Sopra HR Software investerar i forskning och utveckling för att kunna möta de utmaningar som företagets kunder står inför. Dessutom utvecklar Sopra HR Software kontinuerligt sin expertis på nya trender, till exempel betydelsen som digital teknik har på HR-funktioner och hur digital teknik kan stärka samarbetet mellan anställda och andra aktörer.

Närhet till kunderna

Sopra HR lyssnar på kundernas behov för att förstå problemställningarna och levererar anpassad rådgivning och service. En viktig roll i detta arbete har de egna nätverken för användarerfarenhet som har etablerats i olika delar av världen.

logo-soprasteria-soprahr

Vill du veta mer?

Se soprahr.com