Förbättring av testprocesser

Förbättring av testprocesser går ut på att implementera förbättringar av kundens testprocesser. Innan man påbörjar en förbättringsprocess är det dock viktigt att få en tydlig analys av var organisationen befinner sig i dagsläget, samt vad som bör ändras och när.

Ett uppdrag för att förbättra testprocesser börjar därför ofta med en TMMi-analys (Test Maturity Model Integrated). Varaktigheten på en TMMi-analys anpassas efter kundens behov, men är ofta av kortare karaktär. Den omfattar intervjuer och analys av information om aktuell status på en testorganisation.

Resultatet av ett sådant engagemang är att kunden får: 

  • En oberoende bedömning av hur bra den aktuella testprocessen passar organisationens affärsmässiga behov och på vilket sätt den följer väl etablerade metoder i branschen.
  • Identifiering av kritiska förbättringsområden och rekommendationer om hur kunden ska hantera dessa.
  • Realistiska rekommendationer om hur kunden kan minska kostnader och förbättra kvalitet och produktivitet.
  • En dokumenterad processmodell för tester och beskrivning av hur denna kan införas i organisationen.

För att lyckas med förbättring av processer måste alla intressenter involveras. Sopra Steria tar därför aktivt hand om den nödvändiga kommunikationen för att säkerställa att intressenter hos kunden förstår vad ändringen går ut på och engagerar sig i den. Det är viktigt att ta hand om den dagliga verksamheten under tiden som man genomför en sådan förbättringsprocess. Sopra Sterias metoder och verktyg gör det möjligt att utföra uppdraget snabbt och effektivt. Vår leveransmodell har bred tillgång till kompetens både i Skandinavien och internationellt, vilket gör att vi kan ta hänsyn till kundens dagliga driftmässiga behov för tester, samtidigt som vi utvecklar deras testorganisation.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria Skandinavien har mer än 50 dedikerade testspecialister. Vi är ett av Skandinaviens största specialistföretag när det gäller tester, vilket gör att de bästa i branschen söker sig till oss – och stannar. På så sätt kan vi erbjuda en av landets mest kvalificerade, dynamiska och bästa kompetens miljöer inom test och kvalitetssäkring.