Testledning och tekniska tester

 

Sopra Steria tillhandahåller högkvalificerade, ISTQB-certifierade testresurser för systemutvecklings-, infrastruktur- och förvaltningsprojekt. Vi bidrar också i stor utsträckning med erfarna testare för att täcka kundernas projektbehov.

Sopra Steria har bred kompetens inom testledning, infrastrukturtester, testautomatisering, prestandatester och säkerhetstester. Vi täcker hela testprocessen, från analys och planering till utvärdering och rapportering av resultat. 

En testare/testledare från Sopra Steria kan ta med sig metoder och verktyg från Sopra Steria för användning i uppdrag hos kunden, eller gå in i en befintlig utvecklingsorganisation och utöva testledning enligt kundens metodik. Sopra Steria är Europas största IT-systemintegratör med en TMMi-certifiering på nivå 3 för testning, vilket bevisar att våra processer och metoder för programvarutester saknar motstycke.

Våra tjänster inkluderar:

  • Testledning
  • Infrastruktur tester
  • Testautomatisering
  • Prestanda tester
  • Säkerhetstester

Testledning

En dedikerad testledare med rätt kompetens är avgörande för en lyckad testprocess. Sopra Sterias testledare har lång erfarenhet av såväl stora och små som agila och traditionella projekt (vattenfallsprojekt). Vi anpassar det enskilda projektet för att säkra en så effektiv testprocess som möjligt för våra kunder.

Infrastruktur tester

Sopra Steria erbjuder erfarna testledare med bred kompetens inom IT-infrastruktur. Vi hjälper våra kunder att utarbeta strategiska målbilder och att omsätta dessa till realiserade vinster. Våra testledare deltar aktivt för att kvalitetssäkra och verifiera att acceptanskriterier uppfylls och godkänns, för att därmed minska varaktigheten på driftstopp och förbättra IT-infrastrukturens prestanda. Vi har en aktiv kompetens miljö för infrastrukturtester som ser till att våra testledare följer bästa praxis för effektiva och grundliga tester med marknadens ledande testverktyg.

Testautomatisering

Automatisering av tester är ofta viktigt för att reducera kostnader och tid i samband med test. Hos de företag som använder agila systemutvecklingsmetoder påverkar detta även teststrategin. De regelbundna leveranser och den öppenhet för förändringar som agil utveckling medför ställer hårda krav på en strukturerad testprocess och effektiva regressionstester. Behovet av att automatisera tester, både på enhetstestnivå och på högre nivå, uppstår ofta för att test inte ska bli en bromskloss i ett projekt. Sopra Steria har erfarenhet av en rad verktyg för testautomatisering, bland annat HP UFT/QTP, Microsoft Visual Studio Coded UI Test, FitNesse, Cucumber och Selenium.

Prestanda tester 

Prestanda tester bidrar till att säkra att nödvändiga funktioner i systemet fungerar i relation till bestämda kriterier. Till exempel kan man testa prestanda vid förväntad kapacitet, vid överbelastning och genom att ta reda på exakt var systemet kör fast. Man kan också testa prestanda genom att hitta de mest använda (gemensamma) komponenterna, tröga komponenter, flaskhalsar och liknande så att man kan vidta korrigerande åtgärder och eventuellt förbättra prestandan.

Sopra Steria kan installera och genomföra tester för olika prestandaparametrar enligt avtal och vid behov, till exempel för svarstid, belastningsfördelning, resursförbrukning (minne, CPU, disk), hanterade meddelanden/förfrågningar osv. Beroende på vilka parametrar som ska testas kan olika verktyg användas. Sopra Steria har erfarenhet av att använda HP Loadrunner och Microsoft Visual Studio Web Test för att köra prestandatest, samt verktyg för bland annat optimering av körning på Java VM från IBM, Sun och Oracle/BEA.

Säkerhetstester

Säkerhetstest avslöjar potentiella sårbarheter och informationsläckor i systemet genom att simulera ett angrepp från en illasinnad källa. Sopra Steria har genomfört en lång rad risk- och sårbarhetsanalyser för kunder med höga krav på säkerhet och/eller efterlevnad av lagar och föreskrifter inom området. Sopra Sterias konkreta tillvägagångssätt för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser baseras på våra rådgivares långa erfarenhet av den här typen av uppdrag. Syftet med att utföra tekniska sårbarhetstest (penetrationstest) är att synliggöra kundens exponering för sårbarheter i tjänster, nätverk och system. Testet visar också om sårbarheter kan utnyttjas av externa eller obehöriga personer för att få tillgång till sekretessbelagd information eller obehöriga tjänster.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria Skandinavien har mer än 50 dedikerade testspecialister. Vi är ett av Skandinaviens största specialistföretag när det gäller tester, vilket gör att de bästa i branschen söker sig till oss – och stannar. På så sätt kan vi erbjuda en av landets mest kvalificerade, dynamiska och bästa kompetens miljöer inom test och kvalitetssäkring.