Testrådgivning

 

Sopra Steria erbjuder en rad tjänster inom testrådgivning. Testrådgivning täcker våra kunders behov utöver testtjänster som är direkt kopplade till genomförande av test i ett utvecklings-, förvaltnings- eller infrastrukturprojekt.

Genom testrådgivning bidrar Sopra Steria med testorganisationsutveckling, vinstrealisering och inte minst lägre kostnader för våra kunder.

Våra tjänster inom testrådgivning inkluderar:

Mognadsanalyser: Vi använder TMMi-ramverket (Test Maturity Model Integrated) för att genomföra mognadsanalyser och implementera förbättring av testprocesser i en organisation.

Rådgivning, anskaffning och installation av testverktyg: Det kan vara en stor investering att köpa verktyg för genomförande och administration av tester. Våra rådgivare kan hjälpa dig att välja verktyg och att köpa, installera och implementera testverktyg, samt att genomföra ändringsprojekt, inklusive vinstrealisering. Vi är partner med ledande verktygsleverantörer och har lång erfarenhet av en rad verktyg för testadministration, tekniska tester och testautomatisering.

Rådgivning kopplad till testautomatisering: Behovet för att automatisera tester uppstår ofta för att undvika att tester bromsar upp ett projekt och för att man ska kunna minska de kostnader och den tid som används på tester. Det är dock inte alla testtyper som är praktiskt möjliga att automatisera och det är dessutom viktigt att bedöma kostnad kontra nytta. Våra rådgivare är beredda att hjälpa till med val av tester för automatisering, verktyg och koncepttest kring testautomatisering, samt utbildning i och införande av automatiserade tester i ett projekt eller organisation. 

Utbildning: Sopra Steria erbjuder en rad kurser inom test och testledning. Detta inkluderar allmänna kurser som "Introduktion till tester" och kurser som har skräddarsytts för ett specifikt projekt eller kundbehov.

Organisering av test i agila projekt: Att organisera testaktiviteter på rätt sätt i agila projekt är avgörande för att upptäcka potentiella fel i ett tidigt skede. Sopra Steria har omfattande erfarenhet från några av Skandinaviens största agila projekt – erfarenhet som vi använder för att hjälpa våra kunder att organisera testaktiviteter på ett effektivt sätt.

Säkerhetsanalyser: Sopra Steria har genomfört en lång rad risk- och sårbarhetsanalyser för kunder med höga krav på säkerhet och/eller efterlevnad av lagar och föreskrifter inom området. Sopra Sterias konkreta tillvägagångssätt för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser baseras på våra rådgivares långa erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Prestandaanalys: Många faktorer kan påverka programvarans prestanda. Det finns också ett antal parametrar som kan mätas och ett brett urval av verktyg, lösningar och tekniker för att utföra mätningar av detta. Sopra Steria har en gedigen kunskap om prestandatester och vilka verktyg och tekniker som bäst passar olika layouter och hur sådan testning bäst kan genomföras på ett kostnads- / intäktsperspektiv.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria Skandinavien har mer än 50 dedikerade testspecialister. Vi är ett av Skandinaviens största specialistföretag när det gäller tester, vilket gör att de bästa i branschen söker sig till oss – och stannar. På så sätt kan vi erbjuda en av landets mest kvalificerade, dynamiska och bästa fackmiljöer inom test och kvalitetssäkring.