Big Data

 

Företag och organisationer blir allt mer medvetna om det potentiella värdet i verksamhetens data då dessa är en källa för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Det lyfter frågan om hur man bäst skyddar denna enorma informationsmängd.

Sopra Sterias erbjudande inom Big Data omfattar två kompletterande områden:

  • Affärsstöd: prognoser av kundernas behov, analyser av beteenden och känslor, identifiering av bedrägeriförsök och bedrägeriförebyggande åtgärder, förebyggande underhåll och liknande.
  • IS-arkitektur och systemintegrering för att integrera innovativa lösningar i företagets IT-system.

Vi erbjuder en rad tjänster med olika fördelar:

  • Rådgivning
  • Diskstorlek och minne
  • Hadoop-teknik
  • Reaktiv till en prediktiv

Rådgivning

Vi ger kunderna råd så att de kan identifiera hur de kan använda sina data på bästa möjliga sätt och få ut så mycket som möjligt av dem.

Diskstorlek och minne

Databehandlingskraften hos stora databaser på områdena diskstorlek och minne säkerställer att kunderna kan titta ännu närmare på kopplingen mellan olika typer av information.

Hadoop-teknik

Med hjälp av Hadoop-teknik som sätter ihop strukturerade och ostrukturerade data utifrån vilken kunskap som modelleras, uppnås en djup inblick.

Reaktiv till ett prediktivt beteende

Vi hjälper våra kunder att gå från ett reaktivt till ett förutseende beteendemönster – detta med hjälp av nya algoritmer och analysverktyg.

Som mångårig aktör inom dataförvaltning hjälper Sopra Steria sina kunder att optimera den globala administrationen av företagets data och erbjuder både lösningar inom Data Management (MDM/DQM) och Business Intelligence (BI).

 

Har du några frågor?