Cloud

 

Vi hjälper dig med en lyckad övergång till molnbaserade tjänsteleveranser – Cloud Computing.

Molnbaserade leveranser, eller Cloud Computing som det heter på engelska, har medfört enorma förändringar i hur IT-tjänster konsumeras.

Cloud Computing är en hörnsten i digital transformation genom att tekniken erbjuder omedelbar, flexibel och prisvärd IT-kapacitet för befintliga och nya användningsområden (Big Data, mobilitet, Internet of things).

Sopra Steria har specialiserat sig på tjänster kopplade till molntjänster och hjälper kunderna med den digitala transformationen.

Våra molntjänster fokuserar på fem områden:

  • Rådgivning och strategi: Möjlighetsanalyser, businesscase, molnstrategi, Cloud First policy
  • Transformation och etablering: Standardisering av infrastruktur, molnarkitektur, implementering av privat eller hybrid molntjänst (IaaS, PaaS).
  • Systemintegrering av molntjänster: Anpassning, integrering och sammankoppling av molntjänster i verksamhetens IT-system.
  • Affärslösningar: Utrullning och integrering av molntjänster som är tillgängliga på marknaden, Sopra Sterias affärslösningar levereras som Software as a Service (SaaS).
  • Business Process as a Service (BPaaS).

Vårt utbud av molntjänster har stöd för IT-användning för att vara anpassade till verksamhetens krav.

Har du några frågor?