Customer Centric Management

 

Underhåll och utveckling av kundens kapital har blivit en nödvändighet – helt enkelt därför att det är mycket dyrare att hitta nya kunder än att behålla befintliga.

 

Kundupplevelsen är ett av områdena där din verksamhet kan sticka ut i konkurrensen genom en sömlös kundrelation. Sopra Steria erbjuder en komplett lösning för administration och optimering av relationen till kunder och andra parter. Vårt utbud täcker in alla områden från rådgivning inom affärsprocesser och teknik till drift av infrastruktur och systemintegrering.

Våra skräddarsydda lösningar är utvecklade för att sätta fokus på kundupplevelsen inom tre viktiga områden:

Kundförståelse 

  • Samla in strukturerade och ostrukturerade data om slutkundens beteende och användarvanor för att utveckla specialanpassade tjänster och en samlad visning.
  • Bygga upp en optimerad kunddatabas genom att utforma och erbjuda databaser som är anpassade till olika kärnuppgifter och applikationer.

Kundupplevelse 

  • Samarbeta kring utformningen av kundresan med fokus på områden som kundorientering, lösningar över olika kanaler och digitalisering av kundrelationen.
  • Implementera kundresan i alla kanaler (avdelningskontor, butiker, kundcenter, webbplatser, självbetjäningslösningar, sociala nätverk, arbetsstationer m.m.) med avseende på organisation och IT-implementering.

Kundvärde 

  • Hantera områden som lojalitet, korsförsäljning och uppförsäljning med hjälp av kunddata.
  • Anpassa utbud och användarresan till kundernas profiler.

Har du några frågor?