Social business

 

Sociala nätverk är ett fenomen. De gjorde entré i affärsvärlden med generation Y och etablerade snabbt starka kopplingar anställda emellan samt mellan verksamheten och kunderna.

Rätt kompetens i sociala nätverk kan stimulera samarbete och främja samverkan som skapar mervärde.

Sociala nätverk kan bidra till kunskapsdelning och innovation men kan även fungera som en viktig drivkraft för att stärka varumärken och skapa gemenskap och sammanhållning internt i verksamheten.

Värdeskapande sociala nätverk

Sopra Steria utformar och upprättar värdeskapande interna sociala nätverk i linje med kundens specifika problemområden:

  • Internkommunikation: För att dela information och stärka gemenskapen i verksamheten.
  • Medarbetartjänster: Centralisering av verksamhetens interna tjänster riktade till medarbetarna (HR-tjänster, IT-tjänster, personalförmåner m.m.)
  • Projektstyrning: Ledning av komplexa projekt som inbegriper många intressenter på olika geografiska platser, alternativt för mobilisering av externa parter.
  • Kunskapsdelning: Delning av kunskap och erfarenhet på ett effektivt och inkluderande sätt. System som säkerställer kunskapsöverföring mellan olika nivåer i organisationen.
  • Styrning av informationskapital: Säkra tillgång till och möjlighet att dela ostrukturerad information producerad av företaget och dess intressenter.
  • Administration och upprättande av interna grupperingar: Uppmuntra till informationsutbyte och innovation i företagets kompetensmiljöer.
  • Sociala företagsnätverk: Skapa förutsättningar för att interagera med kunder och partners och därigenom utforma och förbättra produkter och tjänster.

Våra team består av människor som med sina olika profiler och erfarenheter hjälper våra kunder att utnyttja potentialen i sociala nätverk och använda dessa för att främja värdeskapandet i samordningen av projekt, innovationsstyrning, CSR, ändringsstyrning osv.

Har du några frågor?