Nytt CRM-system förenklar resandet

Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg har, via en gemensam upphandling, beslutat om ett nytt kundrelations-system för att förenkla sina kunders resande.

När upphandlingen var avslutad stod det klart att uppdraget att utveckla länsbolagens gemensamma CRM-lösning gått till Sopra Steria.

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa ytterligare en viktig spelare i kollektivtrafiken med att förenkla resandet. Våra erfarenheter från bland annat Västtrafik visar att den här typen av lösningar kan ha stor påverkan på kundnöjdheten och bidra till att fler väljer kollektivtrafiken,” säger Joakim Hällgren, teamchef CRM på Sopra Steria, som var delaktig i upphandlingen.

Sopra Steria kommer att implementera det nya molnbaserade CRM-systemet i Microsoft Dynamics 365, Umbraco samt komponenter i Azure. I och med det nya CRM-systemet kommer länsbolagen att få en bättre helhetsbild av sina kunder och de kommer därmed kunna göra kommunikationen och tjänsterna mer relevanta för den enskilda resenären. Sopra Sterias lösning medför också att länsbolagen kommer att ligga i framkant vad gäller ny teknik i att effektivisera resandet för kunderna.

Lösningen som Sopra Steria tar fram är också utvecklad för att länsbolagen ska kunna erbjuda ett gemensamt biljett- och betalsystem i hela södra Sverige.

- Stort fokus kommer läggas på att utveckla och utforma en användarvänlig e-handel som tar hänsyn till de olika målgruppernas behov - från skolbarn till företagare, och personer med funktionsnedsättningar. Sopra Steria kommer att använda beprövade koncept inom området User Experience (användarupplevelse) för att säkerställa en enkel och smidig upplevelse för alla olika typer av resenärer, berättar Lars Engblom, teamchef Webb & Portal och ansvarig för e-handelslösningar på Sopra Steria.

Det gemensamma biljett- och betalsystemet beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2019.