Sverige

Sopra Steria är en global koncern som finns i närmre 30 länder med 60 000 medarbetare. Detta innebär både ansvar och möjlighet till verklig förändring. Vi strävar efter att uppnå FNs globala mål och har satt riktning mot sju av dem. Som bolag i stort arbetar vi även mot ESG-principen (Enviromental, Social Responsibility, Governance). Resultatet från detta är bland annat att Sopra Steria är medlemmar i FN:s Global Compact-initiativ som bland annat arbetar för mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. Vi är ISO miljöcertifierad och har mål om nettonoll utsläpp innan 2040, godkänt av Science Based Target nya standard (2023) och har stått på A-listan till CDP flera år i rad. Slutligen är vi stolt partner med EcoVadis där vi nått upp till en platinumplacering och driver ett internt mångfaldsinitiativ; WE at Sopra Steria.

Bild kunde inte laddas in

We at Sopra Steria

We at Sopra Steria är ett initiativ som ämnar att skapa en ökad medvetenhet och förståelse kring inkludering och mångfald. För att möjliggöra erfarenhetsutbyte och inspiration driver initiativet We at Sopra Steria både interna och externa event för alla. Vår ambition är att vara förebilder inom inkludering och mångfald.

Bild kunde inte laddas in

FN:s Global Compact

Att alla våra medarbetare agerar ansvarsfullt är viktigt för oss, och vi ser det som självklart att alltid följa branschens etiska riktlinjer. Sopra Steria-koncernen har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2004 och arbetar med att efterleva Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Mer information om detta arbete finner du i koncernens hållbarhetsrapport.

Science Based Target Initiative

Ett av FN:s viktigaste hållbarhetsmål är nummer 13 - Bekämpa klimatförändringarna. Vi har ett ambitiöst mål om att vara 100 procent koldioxidneutrala. Det första steget i processen är att kompensera för våra utsläpp genom köp av miljökvoter för resor och genom att ha ursprungsmärkning för el. Samtidigt kommer vi också att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi har därför satt upp ett mål om att minska företagets växthusgasutsläpp per anställd med 85 procent innan år 2040 (utgångspunkt år 2015). Målet gäller för hela Sopra Steria-koncernen och är godkänt av Science Based Target Initiative.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

ISO-certifiering

Kvalitet - För oss är det självklart att vi minst ska leva upp till certifieringskraven inom kvalité för att vi alltid ska leverera det bästa till våra kunder. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 som är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och gemensamma arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden.

Miljö - För oss är det viktigt att ständigt beakta miljöaspekten i alla våra uppdrag och vårt interna arbete. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 som är en internationell miljöledningsstandard.

Informationssäkerhet - Informationssäkerhet är väldigt viktigt i alla våra kundrelationer, vilket gör att vi lägger stor kraft på att uppfylla certifieringskraven inom informationssäkerhet och GDPR. Sopra Steria i Sverige är informationssäkerhetscertifierade enligt ISO 27001:2017, vilket är en internationell standard. 

Bild kunde inte laddas in

The Challenge

Som ett av Europas ledande konsultföretag har Sopra Steria valt att ta ett aktivt samhällsansvar. Ett av dessa är The Challenge, ett välgörenhetsinitiativ av och med Sopra Steria-anställda. Pengarna som samlas in kommer från våra egna anställda genom löneavdrag och insamlingsaktiviteter. 

Genom Sopra Steria i Indien har många av Sopra Steria-länderna adopterat skolor i fattiga delar av Indien och tillsammans hjälper vi över 60 skolor som finns i Chennai, Noida och Pune. Genom våra utbildningsinsatser rustar vi barnen och ungdomarna inför framtiden och arbetslivet, vilket hjälper dem att höja levnadsstandarden inte bara för sig själva utan också för sina familjer. Våra insatser säkerställer att skolorna har tillgång till datorer, utbildade lärare, solcellspaneler och rent vatten. Läs mer om vårt initiativ The Challenge.Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Nina Adilstam

HR-direktör

nina.adilstam