Sverige

Sverige har en målsättning på att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att digitalisera den offentliga sektorn innebär en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation samt en högre kvalitet och effektivitet inom verksamheten. Högt satta digitaliseringsmål i den offentliga sektorn ställer höga krav på innovation och användarvänlighet inom tekniska lösningar och verksamhetsprocesser.

Sopra Steria är en partner med förståelse för myndigheters utmaningar och förutsättningar och kan därför leverera verklig nytta. Vi arbetar alltid med effektivitet och driftsäkerhet för ögonen och de tekniska bedömningar vi gör tar alltid hänsyn till de regelverk och förutsättningar som gäller för offentlig verksamhet. Med en gedigen erfarenhet och enastående framgång har vi fått förtroendet att bidra till Sveriges digitaliseringsresa hos många verksamheter inom offentlig sektor.

Genom att samarbeta nära våra kunder har vi fått en djup förståelse för den specifika verksamhetens behov och utmaningar. Tillsammans har vi banat vägen för att skapa öppnare och mer effektiv service med högre kvalitet inom verksamheten och till Sveriges medborgare.

Framtiden är ljus. Genom att tänka utanför boxen och utmanat traditionella arbetsmetoder har vi digitaliserat myndigheter som skapar en trygg samhällsservice.

Undrar du något? Hör av dig!

Ingela Junghahn, Sales Manager
ingela.junghahn@soprasteria.com

Ingela Junghahn

Bild kunde inte laddas in

Automatiserade myndighetsprocesser genom ServiceNow

Vi har under årens lopp samlat på oss en gedigen expertis inom alla kompetensområden inom ServiceNow. Expertisen finns inom både privat och offentlig sektor och arbetet som görs inom Sveriges myndigheter sträcker sig från incident- och ärendehantering till automation av processer. Utöver de mer specifika utvecklingsdelarna har vi plattformsövergripande kompetens inom exempelvis förändringsledning, projektledning, affärsutveckling och UX.

Beställarstöd vid upphandlingar

Genom att systematiskt lära oss och sätta oss in i våra kunders verksamhet och processer är vi ett bra stöd när våra kunder ska göra upphandlingar. Vi vet vilka frågor som behöver ställas längs vägen och vi låter alltid svaren vägleda oss vidare i arbetet, något som är typiskt för det agila och kundnära utvecklingsarbete som vi värderar högt på Sopra Steria.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Nya verksamhetssystem

Sopra Steria verkar inom en rad olika områden och arbetar exempelvis med verksamhetsstödjande IT-system för vård, omsorg, tandvård, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och tolk såväl som lösningar för skola och kultur. Lösningarna består av beställningsportaler, medlemssystem och andra typer av system som styr och stödjer myndigheternas omfattande och mångfacetterade uppdrag.

Verksamhetsnytta

När en ny IT-lösning ska utformas och införas sträcker sig Sopra Sterias uppdrag hela vägen från strategi, organisation och styrning till kravställande, utveckling, förändringsledning, införande och förvaltning. Gemensamt för projekten är att vi alltid strävar efter att en ny lösning ska vara användarvänlig och intuitiv. Vi nöjer oss inte förrän vårt arbete kommer till verklig nytta i våra kunders vardag.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Applikationsförvalting

En stor del av Sopra Sterias uppdrag i den offentliga sektorn består av applikationsförvaltning, vilket innebär att integrera, förvalta, utveckla och anpassa befintliga IT-system på ett kostnadseffektivt sätt.

Ramavtal

Genom ramavtal med exempelvis SKL Kommentus har Sopra Steria en stark närvaro inom Sveriges kommuner och landsting, med kunder från Malmö Stad i söder till Västerbottens läns landsting i norr. Därtill har vi ramavtal med flertalet myndigheter. Här hittar du listan med alla våra ramavtal.

Bild kunde inte laddas in

Kundreferenser

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt