Sverige

Sopra Steria är en partner med grundläggande förståelse för myndigheters utmaningar och förutsättningar och kan därmed leverera verklig nytta. Vi arbetar alltid med effektivitet och driftsäkerhet för ögonen och de tekniska bedömningar vi gör tar alltid hänsyn till de regelverk och specifika förutsättningar som gäller för offentlig verksamhet.

ANSVARIG

Ingela Junghahn
Sales

Ingela Junghahn

Beställarstöd vid upphandlingar

Genom att systematiskt lära oss och sätta oss in i våra kunders verksamhet och processer är vi ett bra stöd när våra kunder ska göra upphandlingar. Vi vet vilka frågor som behöver ställas längs vägen och vi låter alltid svaren vägleda oss vidare i arbetet, något som är typiskt för det agila och kundnära utvecklingsarbete som vi värderar högt på Sopra Steria.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Nya verksamhetssystem

Sopra Steria verkar inom en rad olika områden och arbetar exempelvis med verksamhetsstödjande IT-system för vård, omsorg, tandvård, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och tolk såväl som lösningar för skola och kultur. Lösningarna består av beställningsportaler, medlemssystem och andra typer av system som styr och stödjer myndigheternas omfattande och mångfacetterade uppdrag.

Verksamhetsnytta

När en ny it-lösning ska utformas och införas sträcker sig Sopra Sterias uppdrag hela vägen från strategi, organisation och styrning till kravställande, utveckling, förändringsledning, införande och förvaltning. Gemensamt för projekten är att vi alltid strävar efter att en ny lösning ska vara användarvänlig och intuitiv. Vi nöjer oss inte förrän vårt arbete kommer till verklig nytta i våra kunders vardag.

Bild kunde inte laddas in

Applikationsförvalting

En stor del av Sopra Sterias uppdrag i den offentliga sektorn består av applikationsförvaltning, vilket innebär att integrera, förvalta, utveckla och anpassa befintliga it-system på ett kostnadseffektivt sätt.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Ramavtal

Genom ramavtal med exempelvis SKL Kommentus har Sopra Steria en stark närvaro inom Sveriges kommuner och landsting, med kunder från Malmö Stad i söder till Västerbottens läns landsting i norr. Därtill har vi ramavtal med flertalet myndigheter. Här hittar du listan med alla våra ramavtal.

Kundreferenser

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt