Sverige

Med djup kompetens inom cybersecurity har vi stor erfarenhet av att leverera säkerhetstjänster inom både privat och offentlig sektor samt i verksamhetskritiska projekt där rikets säkerhet står i fokus.

En ledande partner med global expertis

 • Vi är ett team av högt certifierade specialister, ackrediterade av organisationer som (ISC)², ISACA, SANS, Cisco, Microsoft och CompTia
 • Med över 100 säkerhetskonsulter i Skandinavien och nästan 900 globalt är vi en ledande aktör inom cybersecurity
 • Vårt flexibla säkerhetserbjudande gör det möjligt för er att välja det som passar era behov
 • Vårt erbjudande utvecklas hela tiden i takt med omvärlden och era behov

Vårt kompletta säkerhetserbjudande

Vårt kompletta säkerhetserbjudande är uppdelat på tre värdecenter, så kallade Value Centers. Förutom exemplen nedan, som listar de domäner som ingår i respektive Value Center, kan vi också skräddarsy säkerhetstjänster och -lösningar utifrån era specifika behov. Vi strävar efter att skapa starka och långsiktiga relationer med kunden. Begreppet MTO som ringar in vikten av att se samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation är centralt i vårt sätt att arbeta. Det innebär att vi fokuserar både på de tekniska aspekterna och de verksamhetskritiska omständigheter som påverkar våra kunder.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Amir Hantash, Business Unit Director
amir.hantash@soprasteria.com
+46 706 144 222

Bild kunde inte laddas in

Prevent

Som Trusted Advisors bistår vi er utifrån era behov och kontext med strategisk rådgivning, planering och exekvering. Grundat i ett riskbaserat arbetssätt arbetar vi tillsammans med er proaktivt och förebyggande. Se nedan några exempel på vad som ingår i Value Center Prevent.

 • Strategi
 • Governance
 • Riskhantering (Risk Management)
 • Efterlevnad (Compliance)
 • Revision/Uppföljning (Audit)
 • Utbildning och Awareness
 • Krishantering
 • Chief Information Security Officer (CISO) as a service
 • Data Protection Officer (DPO) as a service
 • Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 27001 (ISMS)

Protect

Inom detta område ingår ett brett tekniskt och organisatoriskt skydd av er information i befintliga miljöer och infrastruktur. Analys och tillämplighet av arkitektur, införande av Zero Trust och dokumentation baserat på best practice såsom CIS, NIST, MITRE, D3FEND etc. för era specifika tekniska lösningar och verktyg.
 

 • Skydda by design (Protect by Design)
 • Skydda enhet (Protect Device)
 • Skydda data (Protect Data)
 • Skydda application (Protect Application)
 • Skydda anslutning (Protect Connectivity)
 • Skydda identitet (Protect Identity)
 • Skydda tillit (Protect Trust)
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Detect and respond

Sopra Sterias ledande SOC-tjänst (Security Operations Center) levererar 24/7/365 utifrån dina behov och aktuell hotbild.

 • Upptäcka (Detection)
 • Analys (Investigation)
 • Åtgärd (Response)
 • Threat Intelligence
 • Sårbarhetshantering (Vulnerability Management)

Identity & Access Management

Fokus på identitet och behörighetshantering har stadigt ökat de senaste 10 åren. I samband med att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i slutet av maj 2018 har både intresset och behovet av effektiva lösningar exploderat.
 
Det finns idag krav på att man som organisation ska veta vilken information de anställda har tillgång till samtidigt som de anställda har rätt att veta vilken information arbetsgivaren har om dem samt hur den lagras och hanteras.
 
För alla organisationer oavsett storlek är det viktigt att ha en IAM-strategi. Genom att säkerställa korrekta identiteter möjliggörs bl a GDPR-efterlevnad och en effektivare behörighetshantering, vilket på många håll är eftersatt och lågt prioriterad. Utan verktyg blir denna uppgift snabbt oöverskådlig.

Bild kunde inte laddas in

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt