Sverige

Kännetecken för de IT-system som medlemsorganisationer efterfrågar är att de ska kunna hantera stora mängder data samtidigt som de ska vara enkla att hantera för slutanvändaren.

Kontaktperson:
Ingela Junghahn
Sales

Uppgifter:
+46 73 326 08 55
ingela.junghahn@soprasteria.com

 

Bild kunde inte laddas in

Mångårig IT-partner

Lättillgänglig information ger medlemmarna bättre och snabbare service, samtidigt som organisationerna kan minska kostnader genom en effektivare hantering av medlemsuppgifter, fakturering, ärenden och kommunikation. Som mångårig IT-partner till intresseorganisationer, fackförbund och andra medlemsorganisationer har Sopra Steria byggt en stor bank av kunskap och erfarenhet. Det ger ett helhetsperspektiv och förutsättningar att genomföra uppdragen mer effektivt. Uppdragen kan handla om allt från verksamhetsutredning, kravhantering och systemutveckling till test och förvaltning.