Sverige

Bakgrund och utmaning

Sveriges Ingenjörer är en intresseorganisation och ett fackförbund för högutbildade ingenjörer. Förbundet har drygt 160 000 medlemmar och har verkat för att tillgodose ingenjörernas intressen och behov sedan förbundet bildades 2007, genom en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet (CF) och Ingenjörsförbundet.

För att nå ut till sina medlemmar används primärt hemsidan (sverigesingenjorer.se) som en plattform för informationsspridning och kommunikation.

VILL DU VETA MER?

Anna Sandell
Business owner Data & Analytics
anna.sandell@soprasteria.com

 

Bild kunde inte laddas in

Uppdrag och lösning

Sveriges Ingenjörer är en av Sopra Sterias äldsta kunder, samarbetet går mer än 15 år tillbaka och har utvecklats till ett partnerskap. Som ett första uppdrag hade Sopra Steria (dåvarande Kentor) förvaltning över ett tiotal mindre förbund och intresseorganisationer under SACO IT-paraplyet. Sedan 2017 har Sopra Steria haft ett helhetsansvar för förvaltningen av Sveriges Ingenjörers digitala verksamhetssystem ”sverigesingenjorer.se”, med tillhörande medlemssystem, vilket innebär att bolaget ansvarar för hela livscykelhanteringen, inklusive behovsbaserad vidareutveckling och nyutveckling.  

Över åren har Sopra Sterias ansvar utökats och vi har utvecklat och integrerat fler objekt i förvaltningen, bland annat:

  • Integrationsplattform (2017)

  • Dokumentdelningsyta (Sharepoint online, 2020)

  • Customer Relationship Management (CRM) on-prem har lyfts till CRM online (2021)

  • Funktion för GDPR-uttag på medlemsnivå (2022)

  • Skicka ut enkäter automatiskt när ett ärende i medlemsdatabasen avslutas (2023)

  • Stöd för besökare i sökning på webb (2023)

Utmaningar och arbete idag

Idag arbetar Sveriges Ingenjörer och Sopra Steria aktivt tillsammans där Sopra Steria, förutom att ha helhetsansvar för förvaltningen av både plattform och webblösning, agerar som en rådgivande IT-partner. Förvaltningsteamet består av ett tiotal personer som jobbar som .Net-utvecklare samt med CRM- och webbresurser, med bred kompetensnivå där kunskapsspridning är en viktig komponent för att möta de behov som finns. För att utveckla rätt lösningar till de utmaningar som Sveriges Ingenjörer har arbetar Sopra Steria i nära dialog och gott samarbete med hjälp av agila team.

Det senaste året har samarbetet mellan Sopra Steria och Sveriges Ingenjörer fokuserat på att förhöja upplevelsen för en av förbundets viktigaste målgrupper; de ca 5 500 förtroendevalda. Ett nära samskapande med förbundet har haft sin grund i tjänste-och strategisk design där arbetet gått från insikt och behov, till strategi, målstyrning och konceptutveckling hela vägen till implementation.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Vilken nytta kan vi ha av avancerad analys? 

Den frågan ställde sig Sveriges Ingenjörer under hösten 2022 som mynnade ut i ett ytterligare exempel på ett gemensamt initiativ mellan Sopra Steria och Sveriges Ingenjörer. Ett projektteam sattes ihop för att undersöka behov och nuläget, samt att utifrån det få fram en datadriven lösning på ett identifierat problem.

Vad Sveriges Ingenjörer ville förbättra var förmågan att behålla medlemmar (dvs minska medlemschurn). Under sex veckor utvecklades en maskininlärningsmodell som framgångsrikt kunde prediktera vilka medlemmar som riskerade att lämna och modellen kunde även berätta vilka varningstecken som var viktiga att uppmärksamma för att motverka churn.Detta koncept kallar vi Proof-of-Value (PoV) där syftet är att på kort tid undersöka potentialen och möjligheterna med datadrivna metoder som exempelvis maskininlärning. Projektet var en fristående punktinsats som inte ställer några krav på befintlig arkitektur, datalager eller liknande resurser. Fördelen med detta upplägg är att det kan utföras på väldigt kort tid jämfört med en fullskalig implementation. Det enda som krävs är att du har någon form av data samt en fråga du vill ställa eller problem att lösa.

Den feedback vi fick från kunden efter projektet var positiv;

  • Ett "vältajmat" initiativ som väl krokade i tidigare projektfaser och som kan vara förbundet behjälpligt i att få fortsatt framdrift på insiktsområdet.

  • Ökad förståelse om vad som kan göras med befintlig data men att arbetet med Advanced Analytics bör göras i ett datalager.