Sverige

Bakgrund och utmaning 

REMA 1000 har fått ett verktyg som gör vardagen enklare för de anställda, samtidig som verksamheten upplever besparingar och effektivisering med ett överskådligt IT-verktyg. 

Sopra Steria har levererat ServiceNow som tjänst till REMA 1000 sedan 2015. I tjänsten ingår förvaltning, vidareutveckling, projektledning och strategisk rådgivning. ServiceNow är en central del av REMA 1000s IT-miljö. Lösningen fungerar som ”arbetsprocessmotor” tvärs igenom hela organisationens olika verksamhetsområden genom att sammanställa data i en enda digitaliseringsplattform. ServiceNow används till fler och fler processer och ökar stadigt i popularitet internt hos REMA. Detta medför till att pågående och planerade projekt ökar i omfattning och dessa är närmare verksamheten idag och den faktiska värdekedjan för REMA 

VILL DU VETA MER?

Amir Hantash
Digital Platform Services
amir.hantash@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Lösningen

Vi bistod REMA 1000 med att införa ServiceNow-plattformen, som nu används tvärs igenom hela organisationen. De har därmed fått ett effektivt och gemensamt arbetsverktyg som skapar mervärde för hela verksamheten.  

Plattformen stöttar bland annat med ärendehantering, omfattande affärsprocesser, automatisering av arbetsuppgifter, säkerställer kvaliteten i arbetsflödet, ger intern kontroll, ger överblick över risk- och verksamhetsstyrning, projekt- och portföljstyrning samt säkrar GDPR-relaterade uppgifter.   

Sopra Steria har också utvecklat en samtalsrobot (chatbot) samt en ny portal för butiksanställda. Genom att involvera butiksanställda, kartlägga behoven och testa lösningen tillsammans med medarbetarna i butikerna, så används också dessa lösningar i en hög omfattning av butiksanställda idag.

Resultatet

En enklare vardag för de butiksanställda
REMA-anställda kan nu utföra uppgifter för sin butik med en intelligent medhjälpare, samtalsroboten, som de når direkt via Workplace Messenger. En stark fördel är att de har färre verktyg att förhålla sig till allt eftersom IT-plattformen uppdateras i den nya butiksportalen. 

Ökat samarbete
De som arbetar bland annat centralt på ekonomi, logistik och IT använder alla samma lösning. Olika avdelningar inom REMA kan samköpa varor och samarbeta effektivt och transparent igenom de olika avdelningarna som annars är klassiska silon inom organisationen.

Ökad kontroll
Med hjälp av projekt- och portföljstyrningsverktyget i ServiceNow har man kunnat upptäcka överlappning mellan olika projekt. Detta har medfört till stora besparingar och en renare IT-miljö.

REMA hade komplicerade processer när de skulle samarbeta med många leverantörer i olika länder. Med tjänsten ServiceNow Vendor Risk Management har vi digitaliserat dessa processer och REMAs kvalitetsavdelning sparar mycket tid eftersom det bara är avvikelserna som behöver följas upp idag, t.ex. utgångna certifikat eller utestående uppgifter. REMA har därmed fått en mycket bättre kontroll över leverantörerna och inköpen.

Kort fakta

  • 60 procent av varor till butik är automatiserat.

  • Tusentals färre timmar används årligen som tidigare var manuella processer såsom åtkomstkontroll och åtkomstbegäran.

  • 99 procent snabbare lösningstid för lokala prissänkningar, vilket leder till mindre slöseri och är bra för miljön.
Bild kunde inte laddas in