Välj ditt land

Hälso– och sjukvård i Sverige står inför stora utmaningar. Vi kan förvänta oss demografiska förändringar, begränsade resurser och ökande kostnader. Samtidigt har vi goda möjligheter att skapa nya lösningar som effektiviserar, förbättrar och rationaliserar vård och omsorg inom utvalda områden.

Sopra Steria har gedigen erfarenhet från IT- och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. Våra kunder är myndigheter, regioner, kommuner och utförare av vård och omsorg inom privat sektor. Samarbetet med våra kunder har gett oss mycket god branschförståelse och vi har hjälpt dem med allt ifrån att digitalisera verksamheter, utveckla och förvalta vårdsystem till nyskapande av högteknologiska lösningar.

 

Kontaktperson:
Ingela Junghahn
Sales

Uppgifter:
+46 73 326 08 55
ingela.junghahn@soprasteria.com

 

Bild kunde inte laddas in

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Utmaningen är tydlig – vi måste hitta lösningar där vi jobbar mer effektivt och kvalitativt inom vård och omsorg. Effektiviseringen handlar inte enbart om att medicinsk utveckling går framåt, utan även om en verksamhetsutveckling inom styrning, organisation, kvalitetsarbete samt innovationsförmåga i hälso- och sjukvården. Vi måste även hitta vägar framåt där vi släpper gamla arbetssätt och skapar en förbättringskultur samtidigt som vi behåller kvalitet och har patienten i fokus.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Utveckling av vårdens system

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av system inom vården. Vi får ofta uppdrag som innebär helhetslösningar med start i processkartläggning och kravspecificering till utveckling, lansering och förvaltning. Tack vare vår breda kompetensbas och erfarenhet från vård och omsorg kan vi säkerställa effektivare systemstöd med användarvänlighet i fokus, oavsett om uppdraget är att lyfta gamla system eller att skapa nya.

Läs mer om hur vi kan hjälp dig med utveckling av vårdens system

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Säker och trygg digitalisering

För att framtidens sjukvård ska kunna erbjuda jämlik och tillgänglig vård behövs nya former av arbetssätt där både patienten och vårdpersonalen står i fokus. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att förändra, förbättra och förnya verksamheten. Vi har hjälpt flera företag inom sjukvårdssektorn i sina digitaliseringsresor i allt från systemförvaltning till transformationsprojekt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med säker och trygg digitalisering

Informatik - Länken mellan teknik och verksamhet

Förutsättningar för att lyckas med implementationen av ett nytt system inom sjukvården är att systemet ska accepteras av användare, både patienter och vårdgivare, samt att systemet ger rätt information vid rätt tillfälle. Här spelar hälsoinformatikern en avgörande roll för att kunna identifiera verksamhetens behov och teknikens möjligheter och begränsningar.

Läs mer om vårt erbjudande inom hälsoinformatik

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Innovation och partners

Vi tror på samarbeten med partners för att skapa och implementera innovativa och praktiska lösningar för vård och omsorg. Vi vet att vi tillsammans, med all vår kompetens och erfarenhet, når längre än om vi alla jobbar var och en för sig. Här presenterar vi ett urval av våra samarbeten som löser frågor som överbeläggning och patientflöden, frågor kopplat till fall- och trycksårsprevention, samt hur man kan använda holografisk 3D-visualisering inom anatomi.

Läs mer om våra samarbeten och vad de innebär

Bild kunde inte laddas in

Bild av Sales Ingela Junghahn

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Ingela Junghahn

Sales

+46 73 326 08 55

ingela.junghahn@soprasteria.com